Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Zachowaj Trzeźwy Umysł 

Wykaz laureatw i nagrd Kampanii ?Zachowaj Trzewy Umys 2015? za konkursy indywidualne:Szkoy Podstawowe:

1.   Lebek Nikola                   SP Nr 1

2.   Kaski Mateusz               SP Nr 1 Spoeczna

3.   Niewiadomski Pawe         SP Nr 5

4.   Trzepaka Micha              SP Nr 7

5.   Partu Jacek                   SP Nr 14

6.   Wicek Aleksandra          SP Nr 14

7.   Szczepaski Seweryn      SP Nr 16

8.   Wilk Agata                     SP Nr 18

9.   Malina Beniamin              SP Nr 21

10. Wawrzyniak Baej          SP Nr 21

11. Juszczyk Tatiana            SP Nr 22

12. Sadowski Kacper            SP Nr 24

13. Chwistek Dominika         SP Nr 30

14. Stachura Julia                SP Nr 35

15. Kulik Aleksandra             SP Nr 36

16. Szczepanik Dawid           ZSS Nr 38

17. Ciureja Sylwester            ZSS Nr 39

18. Kdziora Sandra             ZSS Nr 39

19. Kolenda Amelia               SP Nr 43

20. Kurzyska Emilia             SP Nr 43

21. Drozdowska Agata          SP Nr 46

22. Mrzygd Martyna           OPP Nr 3

23. Martin Pawe                   PPP

 

Gimnazja:

1.      Pankowski Bartomiej      G Nr 5

2.      Sobolewski Robert         G Nr 6

3.      Sadowska Asia               G Nr 13

4.      Kamiski Krzysztof         G Nr 20

5.      Dziuk Julia                     G Nr 21

6.      Kudyba Wiktoria            G Nr 21

7.      Kwiatek Adam                G Nr 24

8.      Zagrska Weronika         G Nr 29

Wykaz laureatw i nagrd Kampanii ?Zachowaj Trzewy Umys 2015? za konkursy indywidualne:

 

Szkoy Podstawowe:

1.   Lebek Nikola               SP Nr 1

2.   Kaski Mateusz           SP Nr 1 Spoeczna

3.   Niewiadomski Pawe   SP Nr 5

4.   Trzepaka Micha         SP Nr 7

5.   Partu Jacek                 SP Nr 14

6.   Wicek Aleksandra     SP Nr 14

7.   Szczepaski Seweryn  SP Nr 16

8.   Wilk Agata                  SP Nr 18

9.   Malina Beniamin         SP Nr 21

10. Wawrzyniak Baej     SP Nr 21

11. Juszczyk Tatiana         SP Nr 22

12. Sadowski Kacper         SP Nr 24

13. Chwistek Dominika     SP Nr 30

14. Stachura Julia               SP Nr 35

15. Kulik Aleksandra         SP Nr 36

16. Szczepanik Dawid       ZSS Nr 38

17. Ciureja Sylwester        ZSS Nr 39

18. Kdziora Sandra          ZSS Nr 39

19. Kolenda Amelia           SP Nr 43

20. Kurzyska Emilia        SP Nr 43

21. Drozdowska Agata      SP Nr 46

22. Mrzygd Martyna      OPP Nr 3

23. Martin Pawe               PPP

 

Gimnazja:

1.      Pankowski Bartomiej   G Nr 5

2.      Sobolewski Robert        G Nr 6

3.      Sadowska Asia              G Nr 13

4.      Kamiski Krzysztof      G Nr 20

5.      Dziuk Julia                    G Nr 21

6.      Kudyba Wiktoria           G Nr 21

7.      Kwiatek Adam              G Nr 24

8.      Zagrska Weronika       G Nr 29


 Poprawiony (piątek, 07 listopada 2014 11:23)

 

Szanowni Pastwo,

mamy zaszczyt zaprosi pastwa na uroczyste posumowanie oglnopolskiej kampanii Zachowaj Trzewy Umys 2012, prowadzonej na terenie zabrzaskich szk podstawowych
i gimnazjalnych, od marca do listopada biecego roku.

Uroczysto odbdzie si  dnia 11.12.2012 r. o godzinie 12, w Miejskim Orodku Kultury w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 91a. Podczas uroczystoci zostan wrczone nagrody uczniom - laureatom konkursw, ktrych wraz z koordynatorami i realizatorami zapraszamy na podsumowanie.


Koordynatorzy kampanii Zachowaj Trzewy Umys w Zabrzu:

Jan Szulik  - Penomocnik ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych

Urszula Koszutska-psycholog  Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu

Janina Wysocka ? psychologa Poradnia Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu.


W zaczeniu przesyamy wykaz uczniw, tegorocznych laureatw.

Poprawiony (poniedziałek, 19 listopada 2012 16:12)

 

Dnia 25.04.2012 r. w Poradni Psychologiczno_- Pedagogicznej w Zabrzu rozpoczto kolejn edycj oglnopolskiej kampanii Profilaktycznej ?Zachowaj Trzewy Umys?.Dziki ciekawym materiaom, uczniom szk podstawowych i gimnazjalnych biorcych udzia w projekcie, dostarczymy wiele pozytywnych wrae i atrakcyjnych chwil.


 W tym roku tematami wiodcymi kampanii jest asertywno oraz syndrom wyuczonej bezradnoci. Dziki rnym ciekawym konkursom oraz innym alternatywnym dziaaniom profilaktycznym, bdziemy uczula dzieci i modzie na rozwijanie umiejtnoci radzenia sobie w rnych sytuacjach yciowych, w szczeglnoci w momentach gdy kto bdzie ich namawia lub czstowa alkoholem, papierosami lub narkotykami. Bdziemy rwnie przeciwdziaa biernoci, bezradnoci i nudzie oraz dostpnoci alkoholu dla dzieci i modziey.

 

Zadaniem koordynatorw i realizatorw szkolnych, bdzie przekazanie uczestnikom rnych technik asertywnych, moliwoci realizowania si w rnych obszarach aktywnoci yciowej, poprzez uruchomienie swojej kreatywnoci, wiary w swoje moliwoci. Pozwoli to modym ludziom na stawianie sobie celw yciowych i ich skuteczn realizacj w przyszoci.

 

W kampanijne dziaania jak co roku zaangaowane s rne rodowiska: nauczyciele, rodzice, kierowcy, sprzedawcy alkoholu.  Im rwnie dostarczona jest aktualna wiedza dotyczca nowych zagroe (alkopopy, napoje energetyzujce), wyuczonej bezradnoci oraz zachcanie przeszych rodzicw do cakowitej abstynencji podczas ciy (alkohol, papierosy, narkotyki).

 

W tym roku w kampani zaangaowao si 37 szk, w tym 22 szkoy podstawowe i 15 szk gimnazjalnych w miecie Zabrze.

Wszystkim uczestnikom yczymy dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji, duo atrakcji i przeycia miych wrae w ramach wszelkich przedsiwzi kampanijnych.

 

Koordynatorzy kampanii ?Zachowaj Trzewy Umys?

Jan Szulik, Urszula Koszutska, Janina Wysocka

 


Dnia 13 grudnia 2011 r. w Miejskim Orodku Kultury w Zabrzu odby si uroczysty jubileusz oraz podsumowanie Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt. ?Zachowaj Trzewy Umys?.

Inicjatorami i koordynatorami kampanii na terenie naszego miasta s: Urszula Koszutska ? psycholog, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Janina Wysocka ? psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu oraz Jan Szulik ? Przewodniczcy Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Zabrzu.

Spotkanie zostao zorganizowane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn przy wsppracy Urzdu Miejskiego w Zabrzu.
Na uroczysto przybyli zaproszeni gocie w osobach Przewodniczcy Rady Miejskiej Marian Czochara, Zastpca Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch, Krajowy Koordynator Kampanii ZTU Piotr Adamski, Naczelnik Wydziau Zdrowia i Pomocy Spoecznej Czesawa Winecka, przedstawiciele owiaty, policji oraz stray miejskiej.


Przemawiajc do zebranych goci Koordynator Kampanii ZTU Piotr Adamski zaznaczy, e jestemy jedynym samorzdem, ktry tak dugo uczestniczy w tej kampanii.
Spotkanie miao na celu podsumowanie 10 lat prowadzenia dziaa profilaktycznych w ramach kampanii ZTU w Zabrzu.

 
Wrczono certyfikaty dla szk, ktre aktywnie uczestniczyy w kampanii przez ten dugi okres. Tegoroczni laureaci, w iloci 83 osb, zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, m. in. grami profilaktycznymi, ksikami, gadetami elektronicznymi.

Kulminacyjnym elementem by wystp artystyczny teatru taca wspczesnego z Orodka Edukacji Baletowej i Taca Wspczesnego z Zabrza, a po wystpie wniesiono tort upamitniajcy Dekad ZTU, ufundowany przez Zabrzaskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji.

W cigu tych 10 lat na terenie miasta Zabrze kampania z roku na rok zwikszaa liczb uczestnikw. W 2002 roku brao udzia 2000 uczniw, za w roku 2011 liczba wzrosa do 11157. Liczb t uzyskalimy dziki ogromnemu zaangaowaniu nauczycieli. Na uwag zasuguje rwnie fakt, i wzrs udzia rodzicw w dziaaniach profilaktycznych.

Wszystkim mecenasom i realizatorom skadamy serdeczne podzikowania za dugoletni wspprac i efektywne dziaania na rzecz uczniw rodowiska lokalnego.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach Kampanii ZTU.


Wicej zdj z uroczystoci

Poprawiony (czwartek, 26 kwietnia 2012 10:30)

 
Więcej artykułów…