Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI NADPOBUDLIWYCH

 

 

Jeli jeste rodzicem dziecka, ktre jest nadpobudliwe psychoruchowo i ma deficyt uwagi, a co za tym idzie ? sprawia kopoty wychowawcze, ma problemy w szkole, przeywa czsto stres, posiada zanion samoocen oraz wtpliwoci co do swoich moliwoci i osigni, zgo je do nas. Zaczlimy 23 03.2010 r. i bdziemy si spotyka przez kilka kolejnych wtorkowych popoudni.

Jak pracuje grupa?

Kilkoro dzieci uczestniczy w zajciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez dwch specjalistw Poradni.

Celem tych cotygodniowych spotka jest stopniowa poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie relacji w grupie rwieniczej, wzmocnienie samooceny oraz doskonalenie pamici i koncentracji uwagi.

Dzieciaki z przyjemnoci dyskutuj, bawi si, poruszaj wane dla siebie tematy. Prbuj zrozumie swoje zachowania, dowiaduj si wicej o swoim problemie. Wiedz, e nie s sami, s inni koledzy i koleanki, ktrzy maj podobne trudnoci, s te psycholodzy i pedagodzy z Poradni, ktrzy chtnie im pomog.

Zajcia prowadz Pani Zuzanna Bizuk i Pan Tomasz Batruch.

 

Zapraszamy dzieci ze starszych klas szkoy podstawowej

Poprawiony (czwartek, 08 kwietnia 2010 08:30)