Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Podsumowanie Kampanii

Podsumowanie Kampanii Profilaktycznej ?Nie pij, bo tak?

Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu przystpia do oglnopolskiej akcji profilaktycznej organizowanej przez Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Kampania ruszya pod oglnym hasem Sprawd czy Twoje picie jest bezpieczne. Do szk podstawowych i gimnazjalnych skierowana bya pod hasem Nie pij bo Tak.

Zaoeniem programu Nie pij bo Tak jest dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat skutkw spoywania alkoholu, skonienie do refleksji nad konsekwencjami nieodpowiedzialnego zachowania oraz wskazanie powodw, dla ktrych nie warto pi alkoholu.

Kampania rozpocza si 7 kwietnia 2009 r. i trwaa do koca grudnia 2009 r.

Inauguracja kampanii prowadzonej przez Poradni odbya si w 27.05.2009r w Miejskim Orodku Kultury Guido w Zabrzu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu zabrzaskich placwek owiatowych, ktrzy suchali porad pracownikw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, skaniajcych ich do refleksji nad jakoci swojego ycia, anastpnie uczestniczyli w autorskim, profilaktycznym koncercie byego czonka zespou rockowego Oddzia Zamknity Jarka Wajka. Modzie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych po koncercie otrzymaa materiay dotyczce profilaktyki uzalenie zachcajce do planowania dziaa profilaktycznych na terenie swoich szk. W koncercie uczestniczyo 300 osb.

 

***

Dnia 13.11.2009r. w siedzibie Poradni zostaa zorganizowana Konferencja Szkoleniowa ?Dzieci trudne do kochania?. Konferencja skierowana bya do dyrektorw, pedagogw i psychologw szkolnych. W ramach spotkania omwione zostay metody pracy z dziemi przejawiajcymi zaburzenia zachowania oraz sposoby budowania strategii w pracy z dzieckiem i klas. Uczestnikom zostay przekazane materiay dotyczce profilaktyki uzalenie.

Poradnia przedstawia rwnie szczegow ofert dziaa profilaktycznych adresowanych do uczniw i nauczycieli zabrzaskich placwek owiatowych. Zaproponowano szkoom udzia w warsztatach i szkoleniach z zakresu profilaktyki oraz budowania strategii w pracy z dzieckiem, a dla rodzicw coaching.

 

***

 

Kolejnym dziaaniem podjtym przez PPP byo zorganizowanie Przegldu Teatralnego dla Szk Podstawowych i Gimnazjum pod hasem ?Nie bo tak!? Przegld odby si 8.12.2009r w Miejskim Orodku Kultury Guido, a w skad jury wchodzili: dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej Urszula Koszutska, przewodniczcy MKRPA Jan Szulik, dyrektor MOK Guido Ryszard Klein oraz koordynatorzy akcji ? Boena Gogolin i Joanna Dorocicz.

Ze zgoszonych zespow wyoniono 2 laureatw (jeden ze szkoy podstawowej, drugi z gimnazjum).

***

W dniu 21.12.2009r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odby si fina Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ?Nie pij bo tak?. Podczas gali podsumowano dziaania prowadzone na terenie miasta Zabrze oraz wrczono nagrody i upominki dla laureatw i uczestnikw przegldu teatralnego. Spotkanie uwietniy przedstawienia teatralne zwyciskich zespow teatralnych.

Wszystkie dziaania prowadzone byy we wsppracy z Miejsk Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Zabrzu, ktra wspieraa finansowo prowadzone akcje.

mgr Joanna Dorocicz

mgr Boena Gogolin

 

Poprawiony (piątek, 12 lutego 2010 10:46)