Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe



postheadericon wito Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej

Dnia 22 wrzenia 2009 roku odbyy si obchody 40 lecia Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu, poczone z uroczystym otwarciem nowego budynku poradni.

Na uroczysto przybyo wielu znakomitych goci.

Mielimy wic zaszczyt goci Pani prezydent Zabrza Magorzat Mak-Szulik,

Pani Minister Owiaty Krystyn Szumilas, przedstawiciela Marszaka Wojewdztwa lskiego w osobie Pani Ewy Baran- Zastpcy Dyrektora Wydziau Edukacji i Nauki Urzdu Marszakowskiego Woj. lskiego oraz Dyrektora Kuratorium Owiaty (Delegatura Gliwice ) Pani Zdzisaw Waniek.

Na uroczystoci nie zabrako take wadz naszego miasta reprezentowanych przez

Posa na Sejm RP Pana Tadeusza Wita.

Nasze wito swoj obecnoci uwietnili rwnie Przedstawiciele Miejskich Wadz Owiatowych ;Pan Andrzej Gska ?Naczelnik Wydziau Owiaty w Zabrzu,

Pani Ewa Wolnica ?Zastpca Naczelnika Wydziau Owiaty w Zabrzu .

Kuratorium Owiaty reprezentowa Pan Stanisaw Faber - Kurator Owiaty .

Na nasza uroczysto przyby rwnie Naczelnik Wydziau Inwestycji Urzdu Miejskiego Pan Kazimierz adziski .

Wadze naszego miasta reprezentowali take przedstawicieli Rady Miejskiej ;

Pana Adam Mo-Przewodniczcy Rady Miejskiej ,

Pana Marian Czochara ?Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej

a take Pan Franciszek Kajdaniuk ?Przewodniczcy Komisji Owiaty i Wychowania.

Wrd przybyych goci byli przedstawiciele wsppracujcych z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn placwek z terenu Zabrza i wojewdztwa lskiego, a take byli Dyrektorzy naszej placwki.

W czasie uroczystego otwarcia nowego budynku Poradni ? wstg uroczycie przecinali

Pani Prezydent Zabrza Magorzata Maka-Szulik ,

Minister Edukacji Narodowej ?Krystyna Szumilas ,

Przewodniczcy Rady Miejskiej Pan Adam Mo ,

oraz Pani Urszula Koszutska Dyrektor PPP.

W czasie uroczystoci Pani Prezydent Miasta otrzymaa z rk Pani Dyrektor Poradni honorowy tytu ?Przyjaciela Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu?.

Cao uroczystoci, oprcz obecnoci wielu wspaniaych goci, uwietnili swoim wystpem uczniowie ?Zabrzaskiej Szkoy Muzycznej?

( ?Kwartet Klarnetowy 213 ?)wykonujc znakomicie utwory Fryderyka Chopina.

Wszyscy bylimy wzruszeni, poruszeni i szczliwi, ze nasza Placwka cho 40- letnia wyglda wspaniale i nowoczenie , a yczliwo tak wielu przybyych na nasze wito goci ? daje nam motywacj do dalszej pracy dla dobra dzieci.

 

Wszystkim , dziki ktrym moemy pracowa w tak dobrych warunkach

- Serdecznie dzikujemy

mgr Iwona Chrszcz

Poprawiony (piątek, 12 lutego 2010 10:49)