Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
mgr Boruc  Magorzata

Pedagog ? zajmuje si diagnoz i terapi pedagogiczna dzieci i modziey z trudnociami w nauce. Ukoczya studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej i Terapii Pedagogicznej z Oligofrenopedagogik oraz studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki. W czasie wolnym lubi spdza czas z rodzin w grach


 

mgr Dorocicz Joanna

Ukoczya studia magisterskie z zakresu Terapii pedagogicznej z pedagogik specjaln, studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii oraz kurs podstawowy Terapii Systemowej.
W Poradni zajmuje si diagnoz pedagogiczn oraz prowadzeniem grup socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Specjalizuje si rwnie w zakresie psychoedukacji i profilaktyki prowadzc m.in. warsztaty dla uczniw, rodzicw i nauczycieli oraz wczajc si w oglnopolskie kampanie spoeczne.

 

mgr Kubacka Agnieszka


 

mgr Malicka Katarzyna

Pedagog i pedagog specjalny - zajmuje si diagnoz i terapi pedagogiczn dzieci z trudnociami w nauce. Ukoczya studia magisterskie z zakresu Surdopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz licencjackie z zakresu Edukacji Niepenosprawnych Intelektualnie z Terapi Indywidualn na Uniwersytecie Gdaskim. Ponadto ukoczya studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Maych Dzieci.


 

mgr Kisielewska Boena

Absolwentka pedagogiki Uniwerystetu lskiego w Katowicach. Ponadto ukoczya studia podyplomowe z tyflopedagogiki i socjoterapii.  Poza badaniami diagnostycznymi prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i modziey oraz warsztaty psychoedukacyjne na terenie szk. Zajmuje si rwnie inicjowaniem prospoecznych zachowa oraz szerzeniem profilaktyki na terenie szk i miasta. 

mgr Jaszczurowska Iwona

Zajmuje si diagnoz pedagogiczn. Od ponad 10 lat pracuje z uczniami majcymi specyficzne trudnoci w uczeniu si. Ukoczya kurs kwalifikacyjny ?Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej? organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Wyszej Szkole Spoeczno-Ekonomicznej w Warszawie.


 

mgr Lisowska Beata

Pedagog i doradca zawodu. Od 20 lat zajmuje si w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej diagnoz pedagogiczn oraz diagnoz predyspozycji zawodowych. Prowadzi zajcia grupowe i poradnictwo indywidualne dla uczniw szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodzicw oraz nauczycieli. Szczegln uwag powica uczniom z problemami zdrowotnymi, ktrzy potrzebuj wikszego wsparcia i pomocy.


Poprawiony (środa, 19 października 2016 13:08)