Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe
mgr Urszula Koszutska

Dyrektor PP-P w Zabrzu


mgr Magorzata Boruc

z-ca Dyrektora PP-P w Zabrzu

Psycholog, psychoterapeuta,coach z ponad  30 letni praktyk. Posiada European Certificate of Psychotherapy. Ukoczya czteroletnie Studia z  Psychoterapii, podyplomowe Studia z Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej oraz liczne szkolenia z zakresu psychoterapii , w tym terapii poznawczo ?behawioralnej.  Posiada take  uprawnienia do terapii dzieci i modziey. W swojej pracy integruje rne kierunki psychoterapii. Instruktor licznych programw profilaktycznych i psychoedukacyjnych.


 

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Ukoczya studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej z Terapi Pedagogiczn i Oligofrenopedagogik na Uniwersytecie Opolskim oraz Surdopedagogik w Wyszej Szkole Pedagogicznej im. A Hlonda w Mysowicach. Specjalizuje si w diagnostyce dzieci z deficytami suchu. Zajmuje si rwnie diagnoz i terapi pedagogiczn dzieci i modziey z trudnociami w nauce.

W czasie wolnym lubi czyta ksiki oraz spdza czas z rodzin w grach.Poprawiony (poniedziałek, 17 października 2016 14:34)