Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowePoradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu zatrudnia 27 pracownikw pedagogicznych w tym:

  • 15 psychologw ( w tym 1 doradca zawodowy)
  • 9 pedagogw (w tym 1 doradca zawodowy).
  • 3 logopedw.


  Oraz 10 pracownikw administracji i obsugi.

Poradnia obejmuje opiek psychologiczno ? pedagogiczno ? logopedyczn dzieci i modzie ze wszystkich placwek owiatowych publicznych i niepublicznych, nalecych do Gminy Zabrze, poczwszy od przedszkoli, poprzez szkoy podstawowe, gimnazja, szkoy ponadgimnazjalne i pomaturalne. Opiek psychologiczno ? pedagogiczn objte s take dzieci od 0 ? 3 roku ycia. Czsto z naszych usug korzystaj take studenci. Oglnie obejmujemy opiek psychologiczno ? pedagogiczno ? logopedyczn  33.136 dzieci i modziey oraz ich rodziny.

Poradnia jako jedyna tego typu placwka oferuje bardzo szeroki wachlarz rnorodnych usug bezpatnych dla dzieci, modziey, nauczycieli ? wychowawcw, a take rodzicw i opiekunw zgaszajcych si do nas dzieci.

Poprawiony (czwartek, 06 czerwca 2013 11:59)