Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon 17 KAMPANIA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" W ZABRZU ROZPOCZĘTA

„Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości” - to hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która została zainaugurowana w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Na uroczyste otwarcie przedsięwzięcia zostały zaproszone 44 placówki oświatowe z naszego miasta.
Każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów pomocnych do realizowania założeń kampanii na terenie własnych szkół.

Cele tegorocznych działań profilaktycznych skierowane są na wspieranie budowy poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży. Pragniemy uświadomić, jak ważne jest przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom ryzykownym oraz że warto podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego życia. Chcemy ich nauczyć, jak dostrzegać swoje mocne strony, które można wykorzystać w codziennym życiu. Podczas spotkań z młodymi ludźmi będziemy pomagać w kształtowaniu postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu, w zakresie: budowania relacji z otoczeniem, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych ludzi, ciekawości poznawczej, kreatywności, przedsiębiorczości, kultury osobistej oraz podejmowania inicjatyw, a także  pracy zespołowej. Nabycie tych zdolności, pozwoli dzieciom i młodzieży na lepsze funkcjonowanie w otoczeniu, a także przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia na inaugurację „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2018 i życzymy sukcesów w umiejętnym budowaniu poczucia własnej wartości, szacunku dla innych, kreatywności oraz przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Koordynatorzy kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Jan Szulik, Urszula Koszutska, Janina Wysocka


Poprawiony (poniedziałek, 16 kwietnia 2018 11:01)