Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Ludzie sukcesu

W ramach zainicjowanego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu projektu "Ludzie sukcesu" w dniu 17 maja 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą zabrzańskich szkół. Poruszony został temat przedsiębiorczości i tworzenia własnej firmy oraz marki. Gośćmi spotkania byli: Pani Jagoda Wartak i Pan Maciej Kasperek- zdobywcy nagród w kolejnych edycjach konkursu "Zabrzański Biznesplan" organizowanego przez Miasto Zabrze i Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.


W spotkaniu uczestniczyli również: Pani Naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzyna Kucia i Pan Henryk Mydlarz z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Zaproszeni młodzi przedsiębiorcy podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi m.in. początków ścieżki zawodowej, przebiegu wcześniejszej kariery i powodów podjęcia decyzji o budowaniu własnej firmy. Starali się podpowiedzieć młodym ludziom, jakie w ich oczach są kluczowe czynniki wspierające i przeszkadzające w inicjowaniu i rozwoju własnej kariery zawodowej oraz drogi do sukcesu. Na podstawie osobistych doświadczeń opowiedzieli młodzieży o blaskach, ale także cieniach samozatrudnienia.  Uczniowie mieli też okazję do zadawania pytań. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono zagadnieniom odkrywania własnej pasji oraz wyboru drogi kształcenia i znaczeniu edukacji szkolnej. Znaczące było ujęcie tych wyborów i płynących z nich doświadczeń w szerszej perspektywie czasowej i życiowej.


Spotkanie przebiegło w miłej i żywej atmosferze. Niewątpliwie było czynnikiem pobudzającym młodych ludzi do refleksji nad tym, czym jest sukces zawodowy, czy odnajdują w sobie cechy i gotowość do wysiłku typowe dla przedsiębiorcy. Była to również okazja do zdobycia wiedzy o tym, jakie wsparcie można uzyskać na drodze do własnego biznesu oraz gdzie go szukać, ale też o tym z jakim zagrożeniami wiąże się taki wybór.


Wystąpienia gości podsumowała Koordynator Pracowni Poradnictwa Edukacyjno ? Zawodowego Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej, Pani Beata Lisowska.

Dziękujemy serdecznie za pomoc i współpracę.

Poprawiony (środa, 15 listopada 2017 16:40)