Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Erasmus+

W zwizku z planowanym wyjazdem drugiej grupy modziey na miesiczne praktyki zawodowe do Saint Etienne we Francji w ramach Programu Erasmus+, 08.02.2017r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyo si spotkanie z uczniami celem przygotowania psychologicznego modziey do pobytu w obcym kraju. W spotkaniu uczestniczyo 20 uczniw z czterech zabrzaskich szk ponadgimnazjalnych.

Poprawiony (poniedziałek, 13 lutego 2017 12:39)