Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon "Patrzę, widzę, rozumiem, pomagam"

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu zaprasza do udziału w przeglądzie teatralnym pt. "Patrzę, widzę, rozumiem, pomagam" organizowanym dla młodzieży szk podstawowych i gimnazjalnych. Przegląd odbywa si w ramach podjętego projektu, którego głównym celem jest uwrażliwienie młodzieży na problemy swoich rówieśników, rozwijanie kompetencji społecznych, empatii i promowania zachowa sprzyjających zdrowemu i satysfakcjonującemu życiu oraz radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.

Szczegółowe informacje s zawarte w regulaminie dostępnym jest tutaj regulamin


Koordynatorzy projektu: mgr Marzena Szczerbicka-Grzybowska, mgr Bożena Kisielewska


Poprawiony (środa, 15 listopada 2017 16:50)