Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Spotkanie metodyczne 18.05.2016 r.


 

postheadericon Ruszya kolejna edycja kampanii profilaktycznej ?Zachowaj Trzewy Umys? 2016

Nasze ycie zmienia si w szybkim tempie. Czas i forma pracy, tempo ycia, pojawiajce si nowe wyzwania i zagroenia powoduj zwikszon kontrol rodzicw wzgldem ich dzieci.
Z drugiej strony ze wzgldu na potrzeb zarabiania zapominaj o opiece nad swoimi pociechami. Obie te postawy mog wzmacnia skonno dzieci do ryzykownych dziaa,
w tym do sigania po alkohol i inne uywki. Doroli chcc zarobi na utrzymanie spdzaj wiele godzin poza domem. W minionych dziesicioleciach cz tego czasu przeznaczano na ycie rodzinne. Obecnie brak kontaktu, rozmowy z najbliszymi, wsplnych dziaa czsto rekompensuj nowe technologie umoliwiajce bycie bliej ludzi, ktrzy s daleko. Niestety, przy okazji jestemy te dalej od ludzi, ktrzy s blisko. Dzieci w tej rzeczywistoci niejednokrotnie musz si nauczy opiekowa sob, rodzestwem, jak rwnie skutecznie zwraca si o pomoc i opiek do nas dorosych.

  

Dnia 27.04.2016 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu rozpoczto kolejn, jubileuszow 15-st edycj oglnopolskiej kampanii profilaktycznej ?Zachowaj Trzewy Umys 2016? ? pod bardzo intrygujcym hasem "Pod dobr opiek".  W ramach zaj profilaktycznych uczniowie bd, korzystajc z bardzo atrakcyjnych materiaw, rozwaa temat opieki, podejmowania waciwych decyzji,  radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
i zwracania  si o pomoc do odpowiedzialnych dorosych. Rodzicom uczniw przybliymy temat nadopiekuczoci i braku opieki oraz wynikajce z nich konsekwencje rozwojowe ich pociech. Do realizowania tegorocznych dziaa profilaktycznych w ramach kampanii zgosio si 57 placwek owiatowych, w tym 32 szkoy podstawowe, 24 gimnazja oraz OPP Nr 3. Angaowani bd rwnie rodzice, nauczyciele oraz sprzedawcy napojw alkoholowych.

Uczestnikom yczymy dobrej zabawy, a osobom dorosym czasu na gbsz refleksj nad znajomoci potrzeb wasnego dziecka.

                                                     Koordynatorzy kampanii ?Zachowaj Trzewy Umys?
                                                     Jan Szulik, Urszula Koszutska, Janina Wysocka

Poprawiony (piątek, 29 kwietnia 2016 10:22)

 

postheadericon ZTU2016


 

postheadericon Sobota z psychologi


Poprawiony (poniedziałek, 04 kwietnia 2016 12:55)

 

postheadericon Sobota z psychologią


Poprawiony (poniedziałek, 04 kwietnia 2016 12:55)

 
Więcej artykułów…