Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon V Regionalna Konferencja z cyklu Psychologia a medycyna pt. ?Zaburzenia odywiania - od profilaktyki do chirurgii?.

Dnia 3 listopada 2016 r. odbya si V Regionalna konferencja z cyklu Psychologia a Medycyna pt. ?Zaburzenia odywiania - od profilaktyki do chirurgii?. Konferencja zostaa objta patronatem Marszaka Wojewdztwa lskiego Wojciecha Saugi oraz Prezydenta Miasta Zabrze Magorzaty Maki Szulik.


Mielimy zaszczyt goci reprezentantw rnych rodowisk. Wrd uczestnikw na sali znajdowali si psycholodzy, lekarze, nauczyciele i wychowawcy oraz dyrektorzy zabrzaskich placwek owiatowych, a co najwaniejsze ? rodzice. Konferencj otworzyli Wiceprezydent Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski oraz Urszula Koszutska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu


Swoj obecnoci zaszczycili nas: Przewodniczcy Rady Miasta Marian Czochara, Dyrektor Wydziau Zdrowia i Polityki Spoecznej Barbara Daniel, Naczelnik Wydziau Owiaty Ewa Wolnica, Naczelnik Wydziau Zdrowia i Polityki Spoecznej Czesawa Winecka.


Tematyka konferencji powicona bya zaburzeniom odywiania u dzieci i modziey, zasadom ich racjonalnego ywienia, a take otyoci wieku rozwojowego i roli chirurgii w jej leczeniu. Wykad inauguracyjny wygosi Tadeusz Donocik ? Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej. Wrd prelegentw znajdowali si: dr hab. Anna Brytek-Matera - prof. Uniwersytetu SWPS, prof. dr ha b. N. med. Katarzyna Ziora - Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu, lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. n. med.  Pawe Matusik - adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii Endokrynologii Dziecicej, Wydziau Lekarskiego lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, lek. Dominika Smyczek -Rezydent Oddziau Chirurgii i Urologii Grnolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. n. med. Tomasz Koszutski - Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Grnolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mgr Joanna Jurkiewicz - Dietetyk Szpitala Miejskiego w Zabrzu, mgr Irena Pilch - Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zabrzu.


Podczas drugiego dnia w Poradni odbyway si zajcia warsztatowe nt. ?Jak uchroni dzieci
i modzie przed zaburzeniami odywiania?. Spotkanie to zostao poprowadzone przez  Agnieszk Jopert oraz Katarzyn Buczysk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rudzie lskiej.


Wszystkim prelegentom i uczestnikom serdecznie dzikujemy za przyjcie zaproszenia do udziau w V Regionalnej Konferencji z cyklu Psychologia a Medycyna pt. ?Zaburzenia odywiania ? od profilaktyki do chirurgii?.


 

Wicej zdj w galerii


Poprawiony (środa, 09 listopada 2016 16:06)

 

postheadericon IV spotkanie w ramach Pogramu Wsparc0ia Przedszkoli i Szkół


Poprawiony (czwartek, 16 listopada 2017 06:47)

 

postheadericon UWAGA - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


Poprawiony (czwartek, 16 listopada 2017 06:47)

 

postheadericon 15 LAT OGLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ ?ZACHOWAJ TRZEWY UMYS? W ZABRZU!

Znamy powiedzenie ?kropla dry ska? lub ?jedna maa decyzja czc si z innymi maymi decyzjami moe prowadzi do wielkich konsekwencji?. Tak te byo z kampani w Zabrzu, ktrej 15-lecie obchodzilimy 24.10.2016 r. To decyzja o wprowadzaniu programw profilaktycznych (Elementarz, Elementarz II, czyli program 7-miu krokw) do szk i pierwsza kampania ?Alkohol kradnie wolno? byy pocztkiem dziaa profilaktycznych wrd dzieci i modziey.

?Zachowaj Trzewy Umys? jest z nami od 15-stu lat! Jak to si stao, e tego rodzaju przedsiwzicie przetrwao tyle lat i co roku, szkoy i inne placwki owiatowe chc w nim uczestniczy? Z perspektywy dowiadcze stwierdzamy, e jest to bardzo atrakcyjna forma dziaa profilaktycznych, ktra angauje wiele rodowisk: uczniowskie, nauczycielskie, rodzicielskie oraz ca spoeczno lokaln. Do przeprowadzania dziaa profilaktycznych zawsze  pomocne  s atrakcyjne materiay w formie ulotek profilaktycznych,  poradnikw
i gadetw, ktre uatrakcyjniaj prowadzenie akcji. Take przydatne s propozycje konkursw, zabaw, festynw i innych imprez sportowo- kulturalnych. Drugi powd to tematyka, ktra corocznie zmienia si i daje nauczycielom gotowe tematy, pomysy, ktrymi inspiruj dzieci i modzie. Korzystajc z tych propozycji zajmowalimy si przez te lata tematami dotyczcymi uywek, pomysw na wakacje, planowaniem ciekawego sposobu spdzania czasu, motywowalimy modych ludzi do uprawiania sportu, rozwoju zainteresowa, umiejtnoci plastycznych, muzycznych, ruchowych. Uczylimy jak radzi sobie z sukcesem i porak, zachcalimy do dokonywania waciwych wyborw yciowych, zachcalimy do dobrej zabawy, do poznawania siebie i innych. Chcielimy si dowiedzie jakie s pasje uczniw, ktrymi mog zarazi ? zainspirowa swoich kolegw i koleanki. Pokazywalimy, w sposb bardzo przystpny, jak funkcjonuje nasz mzg i jakie konsekwencje dla niego niesie stosowanie uywek. Zachcalimy do mylenia, do wiary we wasne moliwoci, szukania swoich mocnych stron i bazowania na nich. Staralimy si zwrci modym ludziom uwag na to co pikne, uczylimy zauwaa dobro w kadej rzeczy i dzielenia si nim z rwienikami. Zauwaalimy jak wana jest wzajemna pomoc, umiejtno pomagania i proszenia o pomoc.

Nigdy nie zapominalimy o rodzicach. Dla nich przygotowane byy pomoce profilaktyczne
w postaci ulotek o treciach pomagajcych zrozumie i kocha swoje dzieci, radzi sobie
z problemami wychowawczymi, spdza twrczo i przyjemnie czas ze swoimi pociechami. Mwilimy te o opiece, tej waciwej, zwracajc jednoczenie uwag na bdy w postaci braku opieki lub nadopiekuczoci w stosunku do dzieci i konsekwencjach z tego wynikajcych. Mona powiedzie, e ile kampanii, tyle pomysw i tematw do pracy.

W cigu tych 15-stu lat blisko 200 tysicy uczniw ze szk podstawowych
i gimnazjalnych oraz innych placwek owiatowych uczestniczyo w rnych formach profilaktycznych dziaa. Mielimy laureatw oglnopolskich (2002 r. Katarzyna Szymaska G Nr 21; 2004 r. Micha Idziaszek OSSP; Dorota Cyran Gimnazjum Salezjaskie; 2007 r. Klaudia Sznura SP 17; i w 2016 r. Miriam Dodak z SP 36) oraz wielu laureatw indywidualnych i grupowych.

I to nie koniec. Dalej bdziemy si wcza w oglnopolsk kampani profilaktyczn Zachowaj Trzewy Umys. Jest to bardzo ciekawa i nowoczesna, a zarazem skuteczna forma dziaa profilaktycznych dla wszystkich.

                                        Koordynatorki miasta Zabrze
                                   Urszula Koszutska i Janina Wysocka


Poprawiony (czwartek, 27 października 2016 09:34)

 

postheadericon OGLNOPOLSKI TYDZIE KARIERY


 
Więcej artykułów…