Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Podsumowanie Kampanii

Podsumowanie Kampanii Profilaktycznej ?Nie pij, bo tak?

Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu przystpia do oglnopolskiej akcji profilaktycznej organizowanej przez Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Kampania ruszya pod oglnym hasem Sprawd czy Twoje picie jest bezpieczne. Do szk podstawowych i gimnazjalnych skierowana bya pod hasem Nie pij bo Tak.

Zaoeniem programu Nie pij bo Tak jest dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat skutkw spoywania alkoholu, skonienie do refleksji nad konsekwencjami nieodpowiedzialnego zachowania oraz wskazanie powodw, dla ktrych nie warto pi alkoholu.

Kampania rozpocza si 7 kwietnia 2009 r. i trwaa do koca grudnia 2009 r.

Inauguracja kampanii prowadzonej przez Poradni odbya si w 27.05.2009r w Miejskim Orodku Kultury Guido w Zabrzu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu zabrzaskich placwek owiatowych, ktrzy suchali porad pracownikw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, skaniajcych ich do refleksji nad jakoci swojego ycia, anastpnie uczestniczyli w autorskim, profilaktycznym koncercie byego czonka zespou rockowego Oddzia Zamknity Jarka Wajka. Modzie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych po koncercie otrzymaa materiay dotyczce profilaktyki uzalenie zachcajce do planowania dziaa profilaktycznych na terenie swoich szk. W koncercie uczestniczyo 300 osb.

 

***

Dnia 13.11.2009r. w siedzibie Poradni zostaa zorganizowana Konferencja Szkoleniowa ?Dzieci trudne do kochania?. Konferencja skierowana bya do dyrektorw, pedagogw i psychologw szkolnych. W ramach spotkania omwione zostay metody pracy z dziemi przejawiajcymi zaburzenia zachowania oraz sposoby budowania strategii w pracy z dzieckiem i klas. Uczestnikom zostay przekazane materiay dotyczce profilaktyki uzalenie.

Poradnia przedstawia rwnie szczegow ofert dziaa profilaktycznych adresowanych do uczniw i nauczycieli zabrzaskich placwek owiatowych. Zaproponowano szkoom udzia w warsztatach i szkoleniach z zakresu profilaktyki oraz budowania strategii w pracy z dzieckiem, a dla rodzicw coaching.

 

***

 

Kolejnym dziaaniem podjtym przez PPP byo zorganizowanie Przegldu Teatralnego dla Szk Podstawowych i Gimnazjum pod hasem ?Nie bo tak!? Przegld odby si 8.12.2009r w Miejskim Orodku Kultury Guido, a w skad jury wchodzili: dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej Urszula Koszutska, przewodniczcy MKRPA Jan Szulik, dyrektor MOK Guido Ryszard Klein oraz koordynatorzy akcji ? Boena Gogolin i Joanna Dorocicz.

Ze zgoszonych zespow wyoniono 2 laureatw (jeden ze szkoy podstawowej, drugi z gimnazjum).

***

W dniu 21.12.2009r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odby si fina Oglnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ?Nie pij bo tak?. Podczas gali podsumowano dziaania prowadzone na terenie miasta Zabrze oraz wrczono nagrody i upominki dla laureatw i uczestnikw przegldu teatralnego. Spotkanie uwietniy przedstawienia teatralne zwyciskich zespow teatralnych.

Wszystkie dziaania prowadzone byy we wsppracy z Miejsk Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Zabrzu, ktra wspieraa finansowo prowadzone akcje.

mgr Joanna Dorocicz

mgr Boena Gogolin

 

Poprawiony (piątek, 12 lutego 2010 10:46)

 

postheadericon wito Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej

Dnia 22 wrzenia 2009 roku odbyy si obchody 40 lecia Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu, poczone z uroczystym otwarciem nowego budynku poradni.

Na uroczysto przybyo wielu znakomitych goci.

Mielimy wic zaszczyt goci Pani prezydent Zabrza Magorzat Mak-Szulik,

Pani Minister Owiaty Krystyn Szumilas, przedstawiciela Marszaka Wojewdztwa lskiego w osobie Pani Ewy Baran- Zastpcy Dyrektora Wydziau Edukacji i Nauki Urzdu Marszakowskiego Woj. lskiego oraz Dyrektora Kuratorium Owiaty (Delegatura Gliwice ) Pani Zdzisaw Waniek.

Na uroczystoci nie zabrako take wadz naszego miasta reprezentowanych przez

Posa na Sejm RP Pana Tadeusza Wita.

Nasze wito swoj obecnoci uwietnili rwnie Przedstawiciele Miejskich Wadz Owiatowych ;Pan Andrzej Gska ?Naczelnik Wydziau Owiaty w Zabrzu,

Pani Ewa Wolnica ?Zastpca Naczelnika Wydziau Owiaty w Zabrzu .

Kuratorium Owiaty reprezentowa Pan Stanisaw Faber - Kurator Owiaty .

Na nasza uroczysto przyby rwnie Naczelnik Wydziau Inwestycji Urzdu Miejskiego Pan Kazimierz adziski .

Wadze naszego miasta reprezentowali take przedstawicieli Rady Miejskiej ;

Pana Adam Mo-Przewodniczcy Rady Miejskiej ,

Pana Marian Czochara ?Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej

a take Pan Franciszek Kajdaniuk ?Przewodniczcy Komisji Owiaty i Wychowania.

Wrd przybyych goci byli przedstawiciele wsppracujcych z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn placwek z terenu Zabrza i wojewdztwa lskiego, a take byli Dyrektorzy naszej placwki.

W czasie uroczystego otwarcia nowego budynku Poradni ? wstg uroczycie przecinali

Pani Prezydent Zabrza Magorzata Maka-Szulik ,

Minister Edukacji Narodowej ?Krystyna Szumilas ,

Przewodniczcy Rady Miejskiej Pan Adam Mo ,

oraz Pani Urszula Koszutska Dyrektor PPP.

W czasie uroczystoci Pani Prezydent Miasta otrzymaa z rk Pani Dyrektor Poradni honorowy tytu ?Przyjaciela Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu?.

Cao uroczystoci, oprcz obecnoci wielu wspaniaych goci, uwietnili swoim wystpem uczniowie ?Zabrzaskiej Szkoy Muzycznej?

( ?Kwartet Klarnetowy 213 ?)wykonujc znakomicie utwory Fryderyka Chopina.

Wszyscy bylimy wzruszeni, poruszeni i szczliwi, ze nasza Placwka cho 40- letnia wyglda wspaniale i nowoczenie , a yczliwo tak wielu przybyych na nasze wito goci ? daje nam motywacj do dalszej pracy dla dobra dzieci.

 

Wszystkim , dziki ktrym moemy pracowa w tak dobrych warunkach

- Serdecznie dzikujemy

mgr Iwona Chrszcz

Poprawiony (piątek, 12 lutego 2010 10:49)