Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Konferencja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
maj zaszczyt zaprosi:DYREKTORW, DORADCW ZAWODOWYCH, PSYCHOLOGW
I PEDAGOGW SZKOLNYCH, WYCHOWAWCW  KLAS, NAUCZYCIELI


do udziau w Konferencji pt.

?MISTRZOWIE STRATEGII?

organizowanej we wsppracy:
z Regionalnym Orodkiem Metodyczno ? Edukacyjnym Metis w Katowicach
w ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery 2011

w dniu 19 padziernika 2011 roku , godz. 11.00 ? 13.00

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.10.2011r. w sekretariacie PPP, 032 370 22 40


Program Konferencji:

  • Przywitanie uczestnikw ? Urszula Koszutska, Dyrektor Poradni
  • Otwarcie Konferencji- Prezydent Miasta Magorzata Maka-Szulik
  • Wystpienia zaproszonych Goci
  • ?Program Dziaa Wspierajcych? - Magdalena Lipiak, METIS Katowice
  • ? Sie szkolnictwa a lokalny rynek pracy? ? Henryk Mydlarz,  PUP  w Zabrzu
  • ?Przedsibiorczo studentw w oparciu o badania przeprowadzone w KatedrzeZarzdzania Inynierii Bezpieczestwa, Katarzyna Tobr-Osadnik, Politechnika lska w Gliwicach
  • ?Mistrzowie Strategii ? ? Beata Lisowska, Poradnia Psychologiczno ?Pedagogiczna w Zabrzu
  • Catering Kawowy


Poprawiony (czwartek, 06 października 2011 10:23)

 

postheadericon Realizujemy rozporzdzenie o pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.

Kliknij aby zobaczy ca galeri

21 wrzenia 2011r. w naszej Poradni odbyo si szkolenie dla nauczycieli i pedagogw zabrzaskich gimnazjw na temat istoty zaburze dyslektycznych oraz formuowania dostosowa edukacyjnych dla uczniw ze zdiagnozowan dysleksj. Uczestnikw i prowadzce przywitaa Pani Dyrektor Urszula Koszutska, podkrelia wag wsppracy i wzajemnego korzystania z dowiadcze zawodowych szk i Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu.
Szkolenie skadao si z dwch czci; cz o istocie zaburze dyslektycznych prowadzia mgr Iwona Jaszczurowska, wieloletni pracownik PPP, pedagog z bogatym dowiadczeniem w pracy z uczniami dyslektycznymi. Cz dotyczc formuowania dostosowa edukacyjnych prowadzia mgr Stanisawa Stus, obecnie Dyrektor Zespou Szk Specjalnych nr 40 w Zabrzu. Pani Dyrektor Stanisawie Stus nale si szczeglne podzikowania, gdy szkolenia prowadzi spoecznie, zawsze jest gotowa dzieli si swoj wiedz i dowiadczeniem z nauczycielami, pedagogami i psychologami zabrzaskich szk i robi to z pasj.
W opinii uczestnikw szkolenie byo bardzo przydatne, szczeglnie ze wzgldu na realizacj rozporzdzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku o pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.
Organizatorem szkolenia bya mgr Alicja Pawlisz ? Opieczonek, psycholog, superwizor, odpowiedzialna za doradztwo metodyczno ? merytoryczne w PPP w Zabrzu.

Poprawiony (poniedziałek, 10 października 2011 13:23)

 

postheadericon Konferencja pod tytuem "Niezastpieni dziadkowie" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu, ktra od wielu lat wspiera wychowawcz funkcj rodziny, przyczya si do Metropolitarnego wita Rodziny, w ramach ktrego nastpi inauguracja kampanii ?Postaw na rodzin.? Dziaania profilaktyczno ? edukacyjne skierowane bd do dziadkw i bab, ktrzy peni wan i niezastpion rol w ksztatowaniu postaw modych ludzi. Niewtpliwie ma to wpyw na ?pikno ycia rodzinnego?. Dlatego te:

Serdecznie zapraszamy na wielopaszczyznowe spotkania dla bab i dziadkw
pod hasem NIEZASTPIENI DZIADKOWIE
27.05.2011 r. do siedziby PPP

Wszystkich chtnych prosimy o zapisanie si w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu, ul. 3-go Maja 91 lub pod numerem telefonu 032271-19-51 i 883315363 do dnia 23 MAJA 2011 r. i o dokonanie wyboru zaj warsztatowych.
HARMONOGRAM

PANEL WYKADOWY

10.00 - 10.20 Rozpoczcie dnia pod hasem ?Niezastpieni dziadkowie? - sowo wstpne wygosi prezydent miasta Zabrze Magorzata Maka-Szulik, Marian Czochara - Przewodniczcy Rady Miejskiej.
10.10 ? ?Rola dziadkw w yciu rodziny? - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu Urszula Koszutska.
10.20 - ?Od niemowlaka do ??.. - najwaniejsze etapy rozwoju dziecka?. Prezentacja multimedialna - Boena Gogolin, Joanna Dorocicz, Sonia Skrtkowska
11.00 - ?Sodka i tusta czyli krtko o jedzeniu naszych milusiskich?. Wykad - Irena Pilch.

PANEL WARSZTATOWY

11.30 - 13.00 ?Ruch Rozwijajcy - wesoe baraszkowanie z dziadkami.? Metoda Weroniki Sherborne? - Joanna Spisak (patrz opis warsztatw)
11.30- 13.00 ? Jak liczy si uczuciami dziecka ??- Bogumia Gadysz (patrz opis warsztatw)
11.30 ? 13.00 ?Wsplne zabawy rodzinne? ? Jadwiga Dzbaska (patrz opis warsztatw)
11.30- 13.00 ?Rozwj poprzez zabaw ? czyli ksztatowanie charakteru dziecka? ? Sonia Skrtkowska (patrz opis warsztatw)
11.30- 13.00 ? Porady i konsultacje indywidualne.


1. Na zajcia warsztatowe prosimy o zabranie wygodnej odziey.
2. Na czas wykadw dla dziadkw, dzieci bd mogy przebywa i bawi pod opiek specjalistw.
3. Wszystkich chtnych prosimy o zapisanie si w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu, ul 3-go Maja 91 lub pod numerem telefonu 032271-19-51 i 883315363 DO DNIA 23 MAJA 2011 r. i o dokonanie wyboru zaj warsztatowych.

OPIS WARSZTATW

?Wsplne zabawy rodzinne? ? Jadwiga Dzbaska

Warsztat skierowany jest do dziadkw i opiekunw, a jego celem jest przypominanie rnych zabaw i gier uatwiajcych poznawanie siebie , wzmacniajcych wzajemne relacje poznanie , zainteresowanie innymi osobami, poznawanie nowych zabaw. Przewidywane efekty to umiejtno wsplnego bycia i dziaania w grupie, wyciganie wnioskw ? kojarzenia i czenia tematycznego, samodzielnego pokonywania trudnoci, uzupenianie brakw w wiadomociach. Przewidziany czas warsztatw to
1 1/2 godziny (w zalenoci od potrzeby czas moe by skrcony lub nieco wyduony)?Rozwj poprzez zabaw ? czyli ksztatowanie charakteru dziecka? ? Sonia Skrtkowska

Zabawa jest najbardziej efektywnym sposobem uczenia si dziecka, gdy angauje wszystkie zmysy, ksztatuje charakter i inteligencj emocjonaln. Proponuj przykady zabaw, w ktrych dzieci rozwijaj swj osobisty potencja, samowiadomo, ekspresj i intuicj, harmoni spoeczn (czyli umiejtno porozumiewania si z innymi, ycia w spoeczestwie i pracy w zespole), wraliwo, rado ycia, twrcze mylenie, empati i szacunek. Warsztat skierowany jest do RODZICW (OPIEKUNW) DZIECI W WIEKU 2-6 LAT (grupa 12os. ? 6rodzicw z dziemi).


?Jak liczy si uczuciami dziecka ??- Bogumia Gadysz

Czy nasze dziecko ma prawo by smutne, paka zoci si? Czy zawsze powinno by wesoe i szczliwe? Na te i inne pytania znajdziesz odpowied uczestniczc w powyszych warsztatach.


?Ruch Rozwijajcy - wesoe baraszkowanie z dziadkami.? Metoda Weroniki Sherborne ? Joanna Spisak

Metoda W.Sherborne zalecana jest wszystkim dzieciom. wiczenia daj im poczucie bezpieczestwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, buduj wizi grupowe i interpersonalne, stanowi element doskonaej zabawy z dzieckiem. Jej autorka w latach 60 opracowaa metod pod nazw "Ruch Rozwijajcy".
Metod W.Sherborne traktuje si czsto jako form niewerbalnego treningu interpersonalnego. Zajcia odbywaj si indywidualnie, bd grupowo i trwaj ok.30 minut. Partnerami dziecka bywaj czsto ich rodzice, dziadkowie. Dzieci nie s jednak przymuszane do uczestnictwa w zajciach. Proponowany terapeutyczny system wicze wywodzi si z okresu wczesnego dziecistwa z tzw. baraszkowania, ktre zawiera w sobie element bliskoci fizycznej i emocjonalnej. Jest to zdaniem autorki metody naturalna potrzeba dziecka do zaspakajania tych potrzeb, poprzez kontakt z osobami dorosymi.
Na zajcia koniecznie prosimy zaopatrzy si w wygodny strj sportowy pozwalajcy na baraszkowanie z dzieckiem na pododze.

Poprawiony (czwartek, 21 kwietnia 2011 06:57)

 

postheadericon Dzie Bezpiecznego Internetu ? 08. 02. 2011r.
Od kilku lat w Polsce obserwuje si coraz wiksz popularno i dostpno mediw elektronicznych, m.in. Internetu. Kwesti bezsporn pozostaje fakt, e maj one wiele zalet. Jednak w ostatnim czasie coraz czciej syszy si o negatywnych skutkach niewaciwego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Uczniowie szk podstawowych i gimnazjalnych coraz czciej padaj ofiarami agresywnych zachowa z uyciem Internetu, coraz czciej te ?tradycyjne? konflikty rwienicze ze szkoy przenosz si do Sieci.

Dzie Bezpiecznego Internetu (DBI) promuje dziaania na rzecz bezpiecznego zachowania w Internecie. Trafia do rnych grup spoecznych - uczniw, rodzicw i nauczycieli.

W Polsce Dzie Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2005 roku przez Fundacj Dzieci Niczyje oraz Naukow i Akademick Sie Komputerow (NASK) ? realizatorw unijnego programu ?Safer Internet?.

Gwn ide narodowych obchodw DBI jest inicjowanie lokalnych dziaa, w ramach ktrych dzieci, modzie i nauczyciele aktywnie angauj si w prace nad projektami powiconymi bezpieczestwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane s w caej Polsce zajcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, ktre trwaj przez cay miesic luty.

W tym roku tematem przewodnim midzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu s wirtualne wiaty. Modzi ludzie spdzaj coraz wicej czasu online, konfrontujc si
z wyzwaniami i problemami zwizanymi z ochron swojej prywatnoci, bezpieczestwem czy wasnym wizerunkiem. Tegoroczne haso ? ?Internet to wicej ni zabawa. To Twoje ycie? - ma na celu zwrcenie uwagi na wpyw i konsekwencje internetowej aktywnoci dzieci i modziey.


Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 publikowane s
w serwisie www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Dzieci znajd te informacje o DBI
w serwisie www.sieciaki.pl.


Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu,
w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, zaprasza na:


* Spotkanie informacyjne dla Rad Pedagogicznych dnia 08. 02. 2011r. o godzinie 13.00, w ramach ktrego przekazane zostan najwaniejsze wiadomoci dotyczce zagroe w sieci ? m.in. cyberprzemocy, wykorzystywania seksualnego itp.,
* Warsztaty plastyczne pt. ?Bezpieczny Internet? dla uczniw szk podstawowych
i gimnazjalnych organizowane przez modzie dziaajc przy PPP ? Grup ?Jestem? ? przy wspudziale Zespou Szk Plastycznych w Zabrzu.
Warsztaty odbd si 24.02.2011 r. w godzinach 9.00 - 11.00. Prosimy o zgaszanie okoo 3 przedstawicieli szkoy wraz z opiekunem w sekretariacie Poradni do 18.02.2011 r. Prace plastyczne bd wystawianie w Poradni.
Informacji udziela mgr Boena Gogolin, tel. (32) 2711951

* Przewidziane s rwnie zajcia psychoedukacyjne dla zainteresowanych Rodzicw i Opiekunw ? osoby zainteresowane proszone s o kontakt z rejestracja PPP (032 271-19-51) do dnia 08.02.2011 r.

Ponadto przypominamy o ofercie warsztatowej naszej Poradni,
traktujcej o zagroeniach w sieci i walce z nimi:

Temat warsztatu: Bezpieczny Internet

Odbiorcy: kl. I ? IV SP

Osoby prowadzce:mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Temat warsztatu: Jak w necie bezpiecznie Cyberprzemoc

Odbiorcy: kl. V ? VI SP kl. I ? II Gim.

Osoby prowadzce: mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Temat warsztatu: Bezpieczny Internet ? poradnik dla Rodzicw

Odbiorcy: Rodzice, opiekunowie

Osoby prowadzce: mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Temat warsztatu: Bezpieczny Internet ? poradnik dla Nauczycieli

Odbiorcy:Rada Pedagogiczna

Osoby prowadzce: mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Poprawiony (środa, 02 lutego 2011 08:07)

 

postheadericon DOPALACZE - WYPALACZE

W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się wiele doniesień na temat dopalaczy
i negatywnych skutkach ich zażywania. Dopalacze nie zostały poddane żadnym badaniom naukowym, nie znany też jest ich faktyczny skład. Słowo dopalacz jest zatem terminem potocznym do nazywania różnych substancji lub ich mieszanek o działaniu psychoaktywnym. Wiadomo jednak, że mogą powodować różne dolegliwości takie jak m.in.: bezsenność, bóle głowy, problemy z oddychaniem, stany lekowe, urojenia, podwyższenie temperatury ciała, wymioty czy nawet śpiączkę.
      Wielu rodziców z niepokojem obserwuje rozrastający się rynek dopalaczy (jak nie w sklepach to w Internecie) i zastanawia się jak może chronić swoje dziecko. Niestety nie ma gotowej recepty na ochronę dziecka przed dopalaczami czy narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed dopalaczami lub narkotykami.
      Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało akcje ?Dopalacze mogą Cię wypalić? i ?Bliżej siebie ? dalej od narkotyków?. W jednej z broszur przeznaczonych dla rodziców ?Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem? możemy znaleźć wskazówki jak być bliżej ze swą pociechą (http://www.slaskie.pl/bsdn/broszura05.pdf) , zaś na stronie internetowej www.dopalacze.info.pl znajdziemy rzetelne informacje i mity na temat dopalaczy. Ponadto opracowano ulotkę dla rodziców ?Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze ? wypalacze? dostępna pod adresem:  http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=885171. Zachęcamy  do lektury oraz do osobistego kontaktu ze specjalistami Poradni.
      
      
      
      Bożena Gogolin
      pedagog
     

Jak być bliżej z dzieckiem
Więź z dzieckiem buduje się od chwili jego narodzin. Bliskość, zaufanie,
szczerość to efekty wieloletniej pracy. Jeżeli jesteśmy na co dzień blisko
z dzieckiem, łatwiej nam zauważyć co je cieszy, co martwi i z czym sobie nie
radzi. Kiedy dziecko dorasta, zwykle trudniej nam znaleźć wspólny język, bo
zaczyna być inne ? czasem dziwnie się ubiera, słucha niezrozumiałej muzyki
i coraz bardziej się buntuje w wielu sprawach. Pomimo to staraj się poznawać,
rozumieć i akceptować świat młodych.
Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, a podstawą
rozmowy jest uważne słuchanie.
Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim. Im częściej
z nim rozmawiasz, tym lepiej poznajesz jego świat, jego oczekiwania,
marzenia, a także problemy.
Staraj się zawsze znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem.
Rozmowa pomaga pozbyć się przykrych uczuć. Gdy czuje się bezradne
i skrzywdzone, pozwól mu się wygadać, wypłakać i wyzłościć. Postaraj się je
zrozumieć i mądrze mu doradzić. W żadnym wypadku nie bagatelizuj jego
problemów.
Znajdź też czas, gdy chce się podzielić radością, sukcesem. Okaż swoje
zadowolenie, pochwal, spytaj o szczegóły wydarzenia. Nie umniejszaj wagi
sukcesu, powiedz, jaki jesteś z niego dumny. To mu dodaje wiary w siebie
i jest zachętą do osiągania dalszych sukcesów.
Staraj się dostrzegać sygnały, że dziecko cię potrzebuje. Kiedy ma jakiś
problem, nie zawsze poprosi cię o rozmowę. Jeżeli będziesz uważnie je
obserwować, to z pewnością dostrzeżesz wszelkie zmiany. Czasem zaczyna
cię unikać, a czasem stara się być blisko, ?kręci się? i czeka. Zainteresuj się
przyjaźnie, pomóż nawiązać rozmowę.
Stwarzaj warunki do luźnej rozmowy. Wykorzystuj naturalne chwile przy wspólnej
herbacie, kolacji, na spacerze, stwórz nastrój do wieczornych ?pogaduchów?,
proponuj wspólne spędzanie wolnego czasu atrakcyjne także dla niego.
Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie.
Poczekaj, aż samo zacznie mówić o tym, co się u niego dzieje. To ono
decyduje, ile chce nam o sobie powiedzieć. Uszanuj to.
Rozmawiaj też o tym, co się u ciebie obecnie dzieje, o swoich kłopotach
i planach. Pytaj je o zdanie w różnych sprawach i pokazuj, że liczysz się z jego
opinią.
Opowiadaj o sobie. Dzieci lubią wspomnienia rodziców z czasów ich
młodości. Takie opowiadania zbliżają, bo przypominają dzieciom, że ich
rodzice też byli młodzi. Nie przedstawiaj się jednak wyłącznie kryształowo,
powiedz, że także robiłeś błędy i uczyłeś się podejmować trudne decyzje.
Rozmawiaj na każdy temat, nie unikaj trudnych spraw. Zadbaj o to, żeby
w waszym domu nie było tematów tabu. Rozmawiaj także o tym, czego się
obawiasz. Bądź raczej doradcą niż ekspertem.
Warto też pamiętać o kilku ważnych sprawach:
Bądź przykładem. Postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi
obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz.
Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia.
Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że ustalone
przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane.
Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy
odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ.
Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim
wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli.
Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia;
ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając.
Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj.
Określ jasno zasady dotyczące zakazu stosowania środków odurzających
i innych używek, ale sam też unikaj nadużywania leków, papierosów i alkoholu.
Ucz jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA 0 801 199 990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
NARKOMANIA ? POMOC RODZINIE POGOTOWIE MAKOWE 0 801 10 96 96
czynny od poniedziałku do piątku 10.00-20.00 w soboty 10.00-15.00

całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA
www.narkomania.org.pl

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom
z problemem narkotykowym ?Narkomania ? gdzie szukać pomocy?
dostępny na stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl
Ogólnopolska
      Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania  Narkomanii ruszyło z akcją ?Dopalacze mogą cie wypalić?

http://www.dopalaczeinfo.pl/
 

Poprawiony (środa, 20 października 2010 19:23)

 
Więcej artykułów…