Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Dzie Bezpiecznego Internetu ? 08. 02. 2011r.
Od kilku lat w Polsce obserwuje si coraz wiksz popularno i dostpno mediw elektronicznych, m.in. Internetu. Kwesti bezsporn pozostaje fakt, e maj one wiele zalet. Jednak w ostatnim czasie coraz czciej syszy si o negatywnych skutkach niewaciwego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Uczniowie szk podstawowych i gimnazjalnych coraz czciej padaj ofiarami agresywnych zachowa z uyciem Internetu, coraz czciej te ?tradycyjne? konflikty rwienicze ze szkoy przenosz si do Sieci.

Dzie Bezpiecznego Internetu (DBI) promuje dziaania na rzecz bezpiecznego zachowania w Internecie. Trafia do rnych grup spoecznych - uczniw, rodzicw i nauczycieli.

W Polsce Dzie Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2005 roku przez Fundacj Dzieci Niczyje oraz Naukow i Akademick Sie Komputerow (NASK) ? realizatorw unijnego programu ?Safer Internet?.

Gwn ide narodowych obchodw DBI jest inicjowanie lokalnych dziaa, w ramach ktrych dzieci, modzie i nauczyciele aktywnie angauj si w prace nad projektami powiconymi bezpieczestwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane s w caej Polsce zajcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, ktre trwaj przez cay miesic luty.

W tym roku tematem przewodnim midzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu s wirtualne wiaty. Modzi ludzie spdzaj coraz wicej czasu online, konfrontujc si
z wyzwaniami i problemami zwizanymi z ochron swojej prywatnoci, bezpieczestwem czy wasnym wizerunkiem. Tegoroczne haso ? ?Internet to wicej ni zabawa. To Twoje ycie? - ma na celu zwrcenie uwagi na wpyw i konsekwencje internetowej aktywnoci dzieci i modziey.


Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 publikowane s
w serwisie www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Dzieci znajd te informacje o DBI
w serwisie www.sieciaki.pl.


Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu,
w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, zaprasza na:


* Spotkanie informacyjne dla Rad Pedagogicznych dnia 08. 02. 2011r. o godzinie 13.00, w ramach ktrego przekazane zostan najwaniejsze wiadomoci dotyczce zagroe w sieci ? m.in. cyberprzemocy, wykorzystywania seksualnego itp.,
* Warsztaty plastyczne pt. ?Bezpieczny Internet? dla uczniw szk podstawowych
i gimnazjalnych organizowane przez modzie dziaajc przy PPP ? Grup ?Jestem? ? przy wspudziale Zespou Szk Plastycznych w Zabrzu.
Warsztaty odbd si 24.02.2011 r. w godzinach 9.00 - 11.00. Prosimy o zgaszanie okoo 3 przedstawicieli szkoy wraz z opiekunem w sekretariacie Poradni do 18.02.2011 r. Prace plastyczne bd wystawianie w Poradni.
Informacji udziela mgr Boena Gogolin, tel. (32) 2711951

* Przewidziane s rwnie zajcia psychoedukacyjne dla zainteresowanych Rodzicw i Opiekunw ? osoby zainteresowane proszone s o kontakt z rejestracja PPP (032 271-19-51) do dnia 08.02.2011 r.

Ponadto przypominamy o ofercie warsztatowej naszej Poradni,
traktujcej o zagroeniach w sieci i walce z nimi:

Temat warsztatu: Bezpieczny Internet

Odbiorcy: kl. I ? IV SP

Osoby prowadzce:mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Temat warsztatu: Jak w necie bezpiecznie Cyberprzemoc

Odbiorcy: kl. V ? VI SP kl. I ? II Gim.

Osoby prowadzce: mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Temat warsztatu: Bezpieczny Internet ? poradnik dla Rodzicw

Odbiorcy: Rodzice, opiekunowie

Osoby prowadzce: mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Temat warsztatu: Bezpieczny Internet ? poradnik dla Nauczycieli

Odbiorcy:Rada Pedagogiczna

Osoby prowadzce: mgr J. Dorocicz, mgr Z. Bizuk

Poprawiony (środa, 02 lutego 2011 08:07)

 

postheadericon DOPALACZE - WYPALACZE

W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się wiele doniesień na temat dopalaczy
i negatywnych skutkach ich zażywania. Dopalacze nie zostały poddane żadnym badaniom naukowym, nie znany też jest ich faktyczny skład. Słowo dopalacz jest zatem terminem potocznym do nazywania różnych substancji lub ich mieszanek o działaniu psychoaktywnym. Wiadomo jednak, że mogą powodować różne dolegliwości takie jak m.in.: bezsenność, bóle głowy, problemy z oddychaniem, stany lekowe, urojenia, podwyższenie temperatury ciała, wymioty czy nawet śpiączkę.
      Wielu rodziców z niepokojem obserwuje rozrastający się rynek dopalaczy (jak nie w sklepach to w Internecie) i zastanawia się jak może chronić swoje dziecko. Niestety nie ma gotowej recepty na ochronę dziecka przed dopalaczami czy narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed dopalaczami lub narkotykami.
      Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało akcje ?Dopalacze mogą Cię wypalić? i ?Bliżej siebie ? dalej od narkotyków?. W jednej z broszur przeznaczonych dla rodziców ?Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem? możemy znaleźć wskazówki jak być bliżej ze swą pociechą (http://www.slaskie.pl/bsdn/broszura05.pdf) , zaś na stronie internetowej www.dopalacze.info.pl znajdziemy rzetelne informacje i mity na temat dopalaczy. Ponadto opracowano ulotkę dla rodziców ?Nasze dzieci i zagrożenia - Dopalacze ? wypalacze? dostępna pod adresem:  http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=885171. Zachęcamy  do lektury oraz do osobistego kontaktu ze specjalistami Poradni.
      
      
      
      Bożena Gogolin
      pedagog
     

Jak być bliżej z dzieckiem
Więź z dzieckiem buduje się od chwili jego narodzin. Bliskość, zaufanie,
szczerość to efekty wieloletniej pracy. Jeżeli jesteśmy na co dzień blisko
z dzieckiem, łatwiej nam zauważyć co je cieszy, co martwi i z czym sobie nie
radzi. Kiedy dziecko dorasta, zwykle trudniej nam znaleźć wspólny język, bo
zaczyna być inne ? czasem dziwnie się ubiera, słucha niezrozumiałej muzyki
i coraz bardziej się buntuje w wielu sprawach. Pomimo to staraj się poznawać,
rozumieć i akceptować świat młodych.
Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, a podstawą
rozmowy jest uważne słuchanie.
Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim. Im częściej
z nim rozmawiasz, tym lepiej poznajesz jego świat, jego oczekiwania,
marzenia, a także problemy.
Staraj się zawsze znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem.
Rozmowa pomaga pozbyć się przykrych uczuć. Gdy czuje się bezradne
i skrzywdzone, pozwól mu się wygadać, wypłakać i wyzłościć. Postaraj się je
zrozumieć i mądrze mu doradzić. W żadnym wypadku nie bagatelizuj jego
problemów.
Znajdź też czas, gdy chce się podzielić radością, sukcesem. Okaż swoje
zadowolenie, pochwal, spytaj o szczegóły wydarzenia. Nie umniejszaj wagi
sukcesu, powiedz, jaki jesteś z niego dumny. To mu dodaje wiary w siebie
i jest zachętą do osiągania dalszych sukcesów.
Staraj się dostrzegać sygnały, że dziecko cię potrzebuje. Kiedy ma jakiś
problem, nie zawsze poprosi cię o rozmowę. Jeżeli będziesz uważnie je
obserwować, to z pewnością dostrzeżesz wszelkie zmiany. Czasem zaczyna
cię unikać, a czasem stara się być blisko, ?kręci się? i czeka. Zainteresuj się
przyjaźnie, pomóż nawiązać rozmowę.
Stwarzaj warunki do luźnej rozmowy. Wykorzystuj naturalne chwile przy wspólnej
herbacie, kolacji, na spacerze, stwórz nastrój do wieczornych ?pogaduchów?,
proponuj wspólne spędzanie wolnego czasu atrakcyjne także dla niego.
Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie.
Poczekaj, aż samo zacznie mówić o tym, co się u niego dzieje. To ono
decyduje, ile chce nam o sobie powiedzieć. Uszanuj to.
Rozmawiaj też o tym, co się u ciebie obecnie dzieje, o swoich kłopotach
i planach. Pytaj je o zdanie w różnych sprawach i pokazuj, że liczysz się z jego
opinią.
Opowiadaj o sobie. Dzieci lubią wspomnienia rodziców z czasów ich
młodości. Takie opowiadania zbliżają, bo przypominają dzieciom, że ich
rodzice też byli młodzi. Nie przedstawiaj się jednak wyłącznie kryształowo,
powiedz, że także robiłeś błędy i uczyłeś się podejmować trudne decyzje.
Rozmawiaj na każdy temat, nie unikaj trudnych spraw. Zadbaj o to, żeby
w waszym domu nie było tematów tabu. Rozmawiaj także o tym, czego się
obawiasz. Bądź raczej doradcą niż ekspertem.
Warto też pamiętać o kilku ważnych sprawach:
Bądź przykładem. Postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi
obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz.
Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia.
Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że ustalone
przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane.
Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy
odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ.
Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim
wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli.
Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia;
ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając.
Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj.
Określ jasno zasady dotyczące zakazu stosowania środków odurzających
i innych używek, ale sam też unikaj nadużywania leków, papierosów i alkoholu.
Ucz jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA 0 801 199 990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
NARKOMANIA ? POMOC RODZINIE POGOTOWIE MAKOWE 0 801 10 96 96
czynny od poniedziałku do piątku 10.00-20.00 w soboty 10.00-15.00

całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA
www.narkomania.org.pl

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom
z problemem narkotykowym ?Narkomania ? gdzie szukać pomocy?
dostępny na stronie internetowej: www.kbpn.gov.pl
Ogólnopolska
      Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania  Narkomanii ruszyło z akcją ?Dopalacze mogą cie wypalić?

http://www.dopalaczeinfo.pl/
 

Poprawiony (środa, 20 października 2010 19:23)

 

postheadericon Rok szkolny 2010/11

Jak co roku zapraszamy rwnie na zajcia grupowe organizowane przez pracownikw Poradni dla uczniw i rodzicw. Wrd nowoci proponowanych w biecym roku szkolnym szczeglnie chcielibymy zainteresowa Pastwa nastpujcymi propozycjami ;
Propozycje warsztatw dla uczniw i rodzicw
Warsztaty dla uczniw
Od listopada 2010r. rusza grupa socjoterapeutyczna ?Rozwi skrzyda?. Grupa skierowana jest dla dzieci o niskim poczuciu wasnej wartoci z klas VI szk podstawowych i gimnazjum. Celem spotka jest poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie relacji w grupie rwieniczej, funkcjonowania spoecznego, poczucia pewnoci siebie i samooceny.
Zajcia bd odbyway si raz w tygodniu ? wtorek, godzina 16.00 ? 17.30.
Zainteresowane osoby prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Poradni.
Prowadzce grup mgr J. Dorocicz, mgr B. Gogolin.
*********************************************

W Poradni kontynuowane s rwnie spotkania grupy ?Jestem? skierowane do modziey gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Celem spotka jest: wzajemne wspieranie si (umiejtno przyjmowania i dawania wsparcia),poznawanie rnych konstruktywnych sposobw radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ksztatowanie umiejtnoci porozumiewania si z drugim czowiekiem, uwraliwianie na potrzeby innych, inicjowanie prospoecznych zachowa i szerzenie profilaktyki na terenie swojej szkoy i miasta.


Zajcia odbywaj si w kady pitek od 16.00 do 18.00 w Sali 22 w PPP.
Prowadzce grup: mgr B. Gogolin. mgr K. Zamarlik - Wrbel
**********************************************
Serdecznie zapraszamy rwnie na warsztaty psychologiczne ?Parasolki ? adresowane do uczniw gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych z chorob przewlek, , korzystajcych z nauczania indywidualnego lub z orzeczon niepenosprawnoci.
Zajcia obejmuj 6 spotka, ( w tym co najmniej 1 z rodzicami ) .Bdziemy si spotyka co dwa tygodnie co 2 tygodnie w godzinach popoudniowych na terenie PPP.
Celem spotka jest : Stworzenie systemu wsparcia dla dzieci przewlekle chorych i ich rodzicw , poszerzenie kontaktw spoecznych i rwieniczych uczniw. Rozwijanie zasobw, odkrywanie mocnych stron i moliwoci. Doskonalenie umiejtnoci interpersonalnych. wiczenie zachowa asertywnych i umiejtnoci radzenia sobie ze stresem.
Bdziemy rwnie uczy si jak by twrczym i niebanalnym ? Jak wzbudzi w sobie motywacje do pracy ? Nauczymy si umiejtnoci autoprezentacji .Zapewniamy rwnie specjalistyczn pomoc uczniom w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie prawidowego wyboru zawodu i kierunku dalszego ksztacenia .
Prosimy zainteresowanych rodzicw i uczniw o kontakt osobisty lub telefoniczny z Poradni
Prowadzce mgr Celina Bartoszek oraz mgr Beata Lisowska
WARSZTATY DLA RODZICW

?Jak sobie radzi z trudnymi zachowaniami u dzieci??
Zajcia adresowane s do rodzicw dzieci w wieku przedszkolnym.
Celem warsztatw jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzicw. Tematyka spotka obejmuje ; rozwj dziecka w kolejnych etapach ycia ? rozwj emocjonalny, spoeczny, cykle zachowa, zachowania niepodane. Podejcie behawioralne jako metod zachcania dzieci do lepszego zachowania. Rozwijanie umiejtnoci wnikliwej obserwacji zachowa dziecka i radzenie sobie z zachowaniami trudnymi.
Zajcia zaplanowano na 4 szedziesicio minutowe spotkania na terenie PPP. Warsztaty mog si rwnie odbywa w przedszkolu, ktre samo zorganizuje grup zainteresowanych rodzicw (zgoszenia przyjmuje osoba prowadzca).
Optymalna liczba uczestnikw warsztatu ? do 10osb.
Zainteresowane osoby prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Poradni.
Prowadzca: mgr Sonia Skrtkowska

W naszej poradni dziaaj rwnie , podobnie jak w latach ubiegych , grupa dla dzieci z nadpobudliwoci psychoruchow , grupa wsparcia dla rodzicw dzieci z nadpobudliwoci psychoruchow oraz grupa dla dzieci z trudnociami w nauce matematyki a take grupa dla uczniw ze stwierdzona dysleksj


**************

Od biecego roku szkolnego PPP w Zabrzu prowadzi bdzie doradztwo metodyczno- merytoryczne dla psychologw, pedagogw i logopedw pracujcych w szkoach na terenie naszego miasta

Grupy wsparcia w zakresie doradztwa metodycznego i superwizje prowadzi na terenie PPP psycholog, psychoterapeuta mgr Alicja Palisz ? Opieczonek.

Grupy wsparcia i superwizje dla pedagogw i psychologw zabrzaskich szk.
Pierwsza roda miesica
13.30-16.00
Grupa wsparcia dla pedagogw/psychologw szk podstawowych
Druga roda miesica
13.30-16.00
Grupa wsparcia dla pedagogw/psychologw szk gimnazjalnych
Trzecia roda miesica
13.30-16.00
Grupa wsparcia dla pedagogw/psychologw szk ponadgimnazjalnych
Czwarta roda miesica
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
Superwizje indywidualneGrupa wsparcia - rodzaj pomocy psychologicznej. Pomoc moe przyjmowa form dostarczania poytecznych informacji, relacjonowania wasnych dowiadcze zwizanych danym problemem zawodowym, suchania i akceptacji dowiadcze innych, empatycznego zrozumienie i nawizania kontaktw spoecznych z osobami o podobnych problemach lub dowiadczeniach.
Oferowane grupy wsparcia maj charakter otwarty.

Superwizja - rodzaj konsultacji, polega na konsultowaniu, w toku ustrukturyzowanej dyskusji , pracy pedagoga/psychologa szkolnego z podmiotem.
Celem superwizji jest psychologiczna pomoc superwizora pedagogowi/psychologowi szkolnemu w przygldaniu si wasnym dowiadczeniom w pracy z podmiotem (ucze, rodzic, nauczyciel).
Oferta dotyczy superwizji indywidualnych.Poprawiony (środa, 20 października 2010 19:03)

 

postheadericon ?Formy pomocy skierowane do dziecka niepenosprawnego i jego rodziny?

Dnia 27.10.2010 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w budynku Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu, przy ulicy 3-go Maja 91 odbdzie si Konferencja pt.

?Formy pomocy skierowane do dziecka niepenosprawnego i jego rodziny?

Konferencja jest organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze
Magorzaty Maka ? Szulik, Dyrektora Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu Urszuli Koszutskiej oraz Wydziau Ochrony Zdrowia i Pomocy Spoecznej.
Konferencja jest adresowana do osb zaangaowanych w swojej pracy w opiek nad dziemi niepenosprawnymi.

Program uroczystoci:
* Przywitanie zaproszonych goci ? Dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu ? Pani Urszula Koszutska
* Wystpienie Prezydenta miasta Zabrza ? Pani Magorzaty Maki Szulik

Referaty wygosz:

* Pose na Sejm RP Pan Marek Plura - ?Uwarunkowania prawne w kierunku pomocy dziecku niepenosprawnemu i jego rodzinie?
* Penomocnik Marszaka ds. Osb Niepenosprawnych w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa lskiego w Katowicach ? Pan Jan Zieliski - ?Kluczowe ulgi i wiadczenia dla dziecka niepenosprawnego"
* Z-ca Dyrektora Delegatury Kuratorium Owiaty w Gliwicach - Pani Elwira Baraska ? Szczerba ? ?Warunki optymalizacji ksztacenia dzieci o z zrnicowanych potrzebach edukacyjnych?
* Dyrektor Regionalnego Orodka Metodyczno ? Edukacyjnego ?Metis? w Katowicach ? Pani Boena Bucka ? ?Pomoc psychologiczno ? pedagogiczna w szkole ? projektowane zmiany?
* Penomocnik Prezydenta Miasta Zabrze ds. Osb Niepenosprawnych ? Pani Helena Breczko ? ?Zadania powiatu na rzecz osb niepenosprawnych?
* Dyrektor Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu Pani Iwona Patek ? ?Formy wsparcia skierowane do dziecka niepenosprawnego realizowane w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu?
* Koordynator Pracowni Opieki nad Dziemi i Modzie z Niepenosprawnoci w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu ? Pani Marzena Szczerbicka ? Grzybowska ? ?Zakres opieki nad dzieckiem niepenosprawnym w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu?

Konferencj uwietni wystawa prac osb niepenosprawnych intelektualnie w ramach projektu ? Oni ? promocja sztuki osb niepenosprawnych intelektualnie w kontekcie walki z dyskryminacj osb niepenosprawnych? pod honorowym patronatem: Marszaka Wojewdztwa lskiego ? Bogusawa migielskiego oraz Posa na Sejm RP. ? Marka Plura.


Konferencj uwietni wystawa prac osb niepenosprawnych intelektualnie w ramach projektu " Oni " promocja sztuki osb niepenosprawnych intelektualnie w kontekcie walki z dyskryminacj osb niepenosprawnych pod honorowym patronatem: Marszaka Wojewdztwa lskiego - Bogusawa migielskiego oraz Posa na Sejm RP.-Marka Plura. Patronat artystyczny: Akademia Sztuk Piknych w Katowicach- prof. Marian Oslislo, Muzeum lskie w Katowicach- Leszek Jodliski.

Opieka kuratorska: Muzeum lskie w Katowicach- Sonia Wilk.

Poprawiony (środa, 20 października 2010 19:22)

 

postheadericon Konferencja ?Model profilaktyki zintegrowanej i jego praktyczne zastosowania w profilaktyce problemw modziey?

Dnia 27 wrzenia 2010 r. w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej odbya si Konferencja pt.: ?Model profilaktyki zintegrowanej i jego praktyczne zastosowania w profilaktyce problemw modziey?, ktrej celem byo upowszechnienie wiedzy na temat modelu profilaktyki zintegrowanej otwierajcego moliwo skutecznej profilaktyki rnych problemw i zachowa ryzykownych modziey jednoczenie (korzystanie z alkoholu, narkotykw ? w tym dopalaczy, przemoc rwienicza, cie nastolatek, choroby przenoszone drog pciow, ryzykowne zachowania seksualne).
Zosta take omwiony Program ?Archipelag Skarbw? jako skuteczne i wszechstronne narzdzie profilaktyki zintegrowanej.
Wykad wygosi autor programu dr Szymon Grzelak ? wiceprezes Zarzdu Fundacji Homo Homini imienia K. de Foucauld. Konferencja zostaa zorganizowana przy wsppracy lskiego Forum Profilaktyki.

dr Szymon Grzelak wraz z mgr Urszul Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu


mgr Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu wraz z Janem Szulikiem ? Koordynatorem ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych miasta Zabrze

 
Więcej artykułów…