Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Zrozumie dziecko zamknite w autyzm.

Od blisko 70 lat, czyli od momentu gdy zosta opisany przez amerykaskiego psychiatr Leo Kannera, a nastpnie austriackiego pediatr Hansa Aspergera, autyzm wci pozostaje najmniej poznanym i najbardziej tajemniczym zaburzeniem rozwoju psychicznego dziecka. Naukowcy wiedz ju co prawda duo wicej na temat istoty tej choroby, ni w latach 40-tych i wypracowano take wiele metod terapii dzieci z autyzmem, wci jednak w parze ze wzrostem wiedzy na ten temat wrd naukowcw i terapeutw nie idzie niestety wzrost wiadomoci spoecznej, co w wielu przypadkach skutkuje zepchniciem na margines ycia dzieci dotknitych tym zaburzeniem, a czsto take ich  najbliszych. Dnia 2 kwietna, obchodzimy wiatowy Dzie Wiedzy na temat Autyzmu ustanowiony po to, aby zwrci uwag na potrzeby dzieci z autyzmem oraz ich opiekunw i poszerza wiedz na temat potrzeb i trudnoci z jakimi borykaj si oni w codziennej egzystencji.


Poprawiony (piątek, 30 marca 2012 08:02)

Więcej…

 

postheadericon Mamo,Tato przygotuj mnie do przedszkola


Poprawiony (środa, 14 marca 2012 15:15)

 

postheadericon ?Diagnoza i terapia w przypadku zespou oddechowo-poykowego?.

Z a p r o s z e n i e

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu Urszula Koszutska oraz logopedzi zapraszaj  pedagogw, logopedw i terapeutw na seminarium pt. ?Diagnoza i terapia w przypadku zespou oddechowo-poykowego?. Spotkanie odbdzie si 24.04.2012 r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91.

Przebieg seminarium:

  • Przywitanie zgromadzonych osb przez Dyrektora PPP.
  • Wystpienie  prelegenta dr hab. Danuty Pluty?Wojciechowskiej na temat: ?Diagnoza i terapia w przypadku zespou oddechowo-poykowego? w powizaniu z  prezentacj multimedialn.
  • Przerwa na kaw i akocie, podczas ktrej bdzie moliwo zakupu pomocy dydaktycznych u przedstawiciela Oficyny Wydawniczej IMPULS z Krakowa.
  • Omwienie biecych spraw ? dyskusja.

 Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecnoci ( (32) 370-22-40.

 Serdecznie zapraszamyPoprawiony (środa, 14 marca 2012 15:06)

 

postheadericon Doradztwo szyte na miar

W ramach wsparcia metodycznego szkolnych doradcw zawodowych, na terenie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Zabrzu w dniu 07.03.2012r. odbyo si Seminarium nt. "Promocja usug poradnictwa zawodowego i porednictwa pracy w placwkach edukacyjnych na terenie Zabrza i Gliwic".

Organizatorami seminarium byo Centrum Edukacji i Pracy Modziey w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Zabrzu.  Adresatami spotkania byli szkolni doradcy zawodowi z terenu naszego miasta oraz Gliwic.

Goci przywitaa Dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej Pani Urszula Koszutska wsplnie z Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Modziey w Katowicach Pani Magdalen Krawczyk. Spotkanie uwietnia obecno przedstawiciela Rady Miejskiej w Zabrzu Pana Mariana Czochary oraz Naczelnika Wydziau Edukacji w Gliwicach  Artura Harasymowicza. Pan Marian Czochara zabierajc gos zwrci uwag na znaczenie pracy doradcw zawodowych, ktrzy wspieraj rodzicw i modzie w trudnych decyzjach zwizanych z ksztaceniem i wyborem zawodu.

W programie znalazo si wystpienie doradcw zawodowych Pani Patrycji Rurkowskiej oraz Joanny Fory, ktrzy przedstawili dziaalno Modzieowego Centrum Kariery                                   w Katowicach oraz Klubu Pracy w Chorzowie. Nastpnie zaprezentowao si Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dbrowie Grniczej. Ktrego przedstawicielkami byy Panie Magorzata Gb i Jowita Waluda. W dalszej czci spotkania  Pani Boena wiatowiec oraz Pani Ilona Ry  omwiy porednictwo pracy prowadzone przez Filie Modzieowych Biur Pracy w Zabrzu i Gliwicach.

W dalszej czci seminarium dziaalno Pracowni Poradnictwa Edukacyjno ? Zawodowego naszej Poradni przybliya Pani Celina Bartoszek. Swoim dowiadczeniem w zakresie dziaalnoci SZOK- w podzieli si praktycy ? doradca zawodowy Pan Krzysztof Wochowski z Zespou Szk Nr 3 w Zabrzu oraz Pani Ewa Rydlik z Grnolskiego Centrum Edukacji w Gliwicach.  Seminarium w imieniu wszystkich instytucji wspuczestniczcych podsumowaa pani Boena wiatowiec, podkrelajc znaczenie systemowych  i spjnych dziaa w obszarze doradca zawodowego.

Uczestnicy konferencji zostali wyposaeni w materiay informacyjne. Spotkanie przebiego w miej atmosferze, byo okazj do nawizania cilejszej wsppracy pomidzy instytucjami owiatowymi oraz podlegajcymi pod Ministerstwo Pracy, wymiany dowiadcze i wytyczenia wsplnych celw.

Wicej zdj w galerii

Celina Bartoszek,  Beata Lisowska ? doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu

Poprawiony (wtorek, 13 marca 2012 06:23)

 

postheadericon Modziecza Nielekko Bytu

Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu to placwka, ktrej misj  i podstawowym zadaniem jest dbao o prawidowy rozwj czowieka ? od jego najmodszych lat, po uzyskanie dojrzaoci. Liczn grup, do ktrej specjalici PPP wycigaj pomocn do jest modzie ponadgimnazjalna.  Nie jest odkryciem stwierdzenie, ze ludzie w wieku dojrzewania rzdz si specyficznymi zasadami, reguami, ktre zdaj si by czasem ?nie do przeskoczenia? dla dorosych. Idc za ta ide z inicjatywy Dyrektora Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu ? mgr Urszuli Koszutskiej ? w styczniu 2012 roku powoano do ycia Modzieowe Centrum Dowodzenia, ktrego gwnym zadaniem jest tworzenie pomostu pomidzy pracownikami Poradni a modymi ludmi.
MCD to grupa, ktra skada si z ambitnych i pomysowych uczniw  zabrzaskich szk ? przede wszystkim z Liceum Oglnoksztaccego nr 2 oraz z Liceum Plastycznego. Modzie od samego pocztku bardzo pozytywnie zaskoczya pracownikw PPP w Zabrzu, postanowiono zatem wykorzysta  wigor i zaradno modych ludzi i zaproszono ich do pomocy przy  organizacji konferencji dotyczcej depresji. Takim to sposobem uczennice Liceum Plastycznego opracoway zaproszenia i plakaty, modzie z LO nr 2 zaja si koordynacj i wspprac z mediami, dziki czemu 15 lutego 2012 r. o godzinie 12:00 w PPP w Zabrzu rozpocza si konferencja pt. ? Modziecza Nielekko Bytu?. Dziki rozmaitym wykadom, m.in. Pani Doktor Magorzaty Jakus - Ordynatora oddziau leczenia zaburze depresyjnych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublicu, Pa Beaty Binbach oraz Joanny Sylwester ? konsultantw  Regionalnego Orodka Metodyczno ? Edukacyjnego Metis w Katowicach oraz Pani Katarzyny Wloki -  psychologa i psychoterapeuty PPP w Zabrzu, uczestnicy konferencji ? gwnie modzie - mieli moliwo dowiedzenia si  jak  rozpozna depresj, jak sobie z ni radzi i gdzie szuka pomocy. Istotny by take przekaz, e zaburzenia nastroju dotykaj spor cz spoeczestwa w rnym wieku i o ronym statucie oraz, e jest nadzieja na zminimalizowanie, tudzie wyeliminowanie uciliwych symptomw choroby. Ponadto kady uczestnik otrzyma Biuletyn Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu, w ktrym mona znale wiele przydatnych artykuw dotyczcych tego, jake czstego problemu.
Ostatnim punktem programu konferencji bya dyskusja - publiczno miaa moliwo zadawania pyta specjalistom. Zaangaowanie modziey oraz zdumiewajca ilo zapyta pokazaa skal zainteresowania tematyk zaburze nastroju oraz istot przedsiwzicia PPP.
Reasumujc mona stwierdzi, e zarwno Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zabrzu, jak i Modzieowe Centrum Dowodzenia stany na wysokoci zadania. Ponadto MDC w skadzie:  Dagna Szwaja, Kamila Jasiska, Karolina Pach, Paulina Kubiatowska, Patrycja Kwiecie, Alicja Koszela, Alicja Mandryl, Magda Kozdra stao si otwarte na nowe dowiadczenia i w przyszoci pragnie wzi udzia w podobnych projektach PPP w Zabrzu, celem niesienia pomocy modym ludziom w zrozumieniu otaczajcego ich wiata.

Wicej zdj w galerii
Autorzy:
Alicja Koszela oraz Alicja Mandryk ? przedstawicielki Modzieowego Centrum Dowodzenia
mgr Zuzanna Bizuk ? psycholog PPP w Zabrzu.

Poprawiony (czwartek, 01 marca 2012 09:23)

 
Więcej artykułów…