Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon ?ZDOBYWAMY WIEDZ NA POZIOMIE?

Z inicjatywy Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Urszuli Koszutskiej oraz przy wspudziale Zabytkowej Kopalnia Wgla Kamiennego ?Guido?, otrzymalimy wsparcie finansowe z Fundacji BRE Banku na realizacj projektu ?Zdobywamy wiedz na poziomie?.

W ramach projektu grupa dzieci zjechaa trzeci raz. Zajcia odbywaj si w korytarzach Kopalni ?Guido?.

W trakcie spotka prowadzonych przez Pracownikw Poradni oraz Pracownikw Kopalni ?Guido? uczestnicy projektu z wielkim zaangaowaniem rozwizywali zadania z zakresu profilaktyki oraz z duym zainteresowaniem poznawali histori wgla kamiennego poprzez wspln wdrwk korytarzami Kopalni.
Dzikujemy Kopalni ?Guido? za efektywn wspprac oraz mamy nadziej, e bdzie ona okazj do wzajemnej wymiany dowiadcze i zaowocuje powstaniem nowych ciekawych projektw.
Marta Andzel
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Poprawiony (wtorek, 15 listopada 2011 14:46)

 

postheadericon ?ZDOBYWAMY WIEDZĘ NA POZIOMIE?

Z inicjatywy Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Urszuli Koszutskiej oraz przy współudziale Zabytkowej Kopalnia Węgla Kamiennego ?Guido?, otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Fundacji BRE Banku na realizację projektu ?Zdobywamy wiedzę na poziomie?.

W ramach projektu grupa dzieci zjechała trzeci raz. Zajęcia odbywają się w korytarzach Kopalni ?Guido?.

W trakcie spotkań prowadzonych przez Pracowników Poradni oraz Pracowników Kopalni ?Guido? uczestnicy projektu z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania z zakresu profilaktyki oraz z dużym zainteresowaniem poznawali historię węgla kamiennego poprzez wspólną wędrówkę korytarzami Kopalni.
Dziękujemy Kopalni ?Guido? za efektywną współpracę oraz mamy nadzieję, że będzie ona okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i zaowocuje powstaniem nowych ciekawych projektów.
Marta Andzel
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Poprawiony (wtorek, 15 listopada 2011 14:46)

 

postheadericon Szkolenie na temat pracy z uczniem implantowanym9 listopada 2011 roku odbyo si w naszej Poradni szkolenie na temat pracy z dzieckiem implantowanym.     Pani Katarzyna Goldzinowska, dyrektor ds. opieki nad pacjentem firmy MED-EL w Polsce, omwia zasady pracy z uczniem implantowanym na lekcjach oraz dokonaa analizy przypadkw dotyczcych rozwoju syszenia i mowy dzieci z niedosuchem i niesyszcych ? implantowanych. Energetyczny sposb przekazywania wiedzy prowadzcej sprawi, e uczestnicy, mimo opnienia spowodowanego korkami na trasie Warszawa ? Zabrze, i pnej pory, uwanie i z zainteresowaniem suchali opisu przypadkw i wskaza do pracy z dzieckiem implantowanym. Uczestnicy otrzymali ciekawe materiay do pracy, zostali te poczstowani pysznymi przekskami przygotowanymi przez firm cateringow

Poprawiony (wtorek, 15 listopada 2011 14:47)

 

postheadericon Konferencja "Mistrzowie Strategii" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

W ramach III Edycji Kampanii ?Ogólnopolski Tydzień Kariery? Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu zorganizowała w dniu 19 października 2011 r. konferencję opatrzoną tytułem ?Mistrzowie Strategii?. Adresatami spotkaaltnia byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz szkolni doradcy zawodowi z terenu naszego miasta.

Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej Pani Urszula Koszutska. Konferencję swoją obecnością uświetniła Prezydent Miasta Pani Małgorzata Mańka ? Szulik, która w słowie wstępnym podkreśliła wagę doradztwa zawodowego dla uczniów oraz dostrzegła szereg działań w tym zakresie organizowanych na terenie miasta. W programie konferencji znalazło się wystąpienie Pani Magdaleny Lipiak przedstawicielki METIS w Katowicach pt. ?Program Działań Wspierających?, która zaprezentowała jak powinno być realizowane wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów gimnazjum pod kątem prowadzenia poradnictwa zawodowego. Omówiła podstawę prawną, wymaganą dokumentację, jak
i konkretne możliwości działań kierowanych do uczniów i rodziców. Uczestnicy konferencji zostali też wyposażeni w materiały szkoleniowe z tego zakresu.

Z kolei przedstawiciel zabrzańskiego Urzędu Pracy Pan Henryk Mydlarz wprowadził słuchaczy w świat danych dotyczących lokalnego rynku pracy oraz problemów z jakimi spotykają się w swojej pracy doradcy zawodowi
w prezentacji multimedialnej ?Sieć szkolnictwa a lokalny rynek pracy?.

Po raz pierwszy do współpracy została zaproszona Politechnika Śląska. Pani Katarzyna Tobór-Osadnik w swoim wystąpieniu ?Przedsiębiorczość studentów w oparciu o badania przeprowadzone w Katedrze Zarządzania Inżynierii Bezpieczeństwa? przedstawiła oczekiwania pracodawców  wobec młodzieży studiującej  oraz dane dotyczące przedsiębiorczości i  poziomu umiejętności kluczowych wymaganych na współczesnym rynku pracy.

Wystąpienia gości podsumowała Koordynator Pracowni Poradnictwa Edukacyjno ? Zawodowego Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej, Pani Beata Lisowska.Rozwinięty został nieprzypadkowy tytuł spotkania ?Mistrzowie Strategii?. Zgodnie z myślą zawartą w tytule system działań wobec młodzieży powinien być spójny, mieć charakter przemyślanej strategii bliskiej praktycznemu działaniu oraz co ważne, doradca zawodowy powinien uświadamiać znaczenie wyborów i decyzji edukacyjnych i zawodowych już na wczesnym etapie kształcenia i uczyć strategicznego myślenia.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem pedagogów, była okazją do wymiany doświadczeń i kolejnym udanym przedsięwzięciem w ramach wsparcia metodycznego szkolnych doradców zawodowych.

Poprawiony (środa, 02 listopada 2011 11:57)

 

postheadericon Konferencja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
maj zaszczyt zaprosi:DYREKTORW, DORADCW ZAWODOWYCH, PSYCHOLOGW
I PEDAGOGW SZKOLNYCH, WYCHOWAWCW  KLAS, NAUCZYCIELI


do udziau w Konferencji pt.

?MISTRZOWIE STRATEGII?

organizowanej we wsppracy:
z Regionalnym Orodkiem Metodyczno ? Edukacyjnym Metis w Katowicach
w ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery 2011

w dniu 19 padziernika 2011 roku , godz. 11.00 ? 13.00

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.10.2011r. w sekretariacie PPP, 032 370 22 40


Program Konferencji:

  • Przywitanie uczestnikw ? Urszula Koszutska, Dyrektor Poradni
  • Otwarcie Konferencji- Prezydent Miasta Magorzata Maka-Szulik
  • Wystpienia zaproszonych Goci
  • ?Program Dziaa Wspierajcych? - Magdalena Lipiak, METIS Katowice
  • ? Sie szkolnictwa a lokalny rynek pracy? ? Henryk Mydlarz,  PUP  w Zabrzu
  • ?Przedsibiorczo studentw w oparciu o badania przeprowadzone w KatedrzeZarzdzania Inynierii Bezpieczestwa, Katarzyna Tobr-Osadnik, Politechnika lska w Gliwicach
  • ?Mistrzowie Strategii ? ? Beata Lisowska, Poradnia Psychologiczno ?Pedagogiczna w Zabrzu
  • Catering Kawowy


Poprawiony (czwartek, 06 października 2011 10:23)

 
Więcej artykułów…