Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Szkolenie na temat pracy z uczniem implantowanym9 listopada 2011 roku odbyo si w naszej Poradni szkolenie na temat pracy z dzieckiem implantowanym.     Pani Katarzyna Goldzinowska, dyrektor ds. opieki nad pacjentem firmy MED-EL w Polsce, omwia zasady pracy z uczniem implantowanym na lekcjach oraz dokonaa analizy przypadkw dotyczcych rozwoju syszenia i mowy dzieci z niedosuchem i niesyszcych ? implantowanych. Energetyczny sposb przekazywania wiedzy prowadzcej sprawi, e uczestnicy, mimo opnienia spowodowanego korkami na trasie Warszawa ? Zabrze, i pnej pory, uwanie i z zainteresowaniem suchali opisu przypadkw i wskaza do pracy z dzieckiem implantowanym. Uczestnicy otrzymali ciekawe materiay do pracy, zostali te poczstowani pysznymi przekskami przygotowanymi przez firm cateringow

Poprawiony (wtorek, 15 listopada 2011 14:47)

 

postheadericon Konferencja "Mistrzowie Strategii" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

W ramach III Edycji Kampanii ?Ogólnopolski Tydzień Kariery? Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu zorganizowała w dniu 19 października 2011 r. konferencję opatrzoną tytułem ?Mistrzowie Strategii?. Adresatami spotkaaltnia byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz szkolni doradcy zawodowi z terenu naszego miasta.

Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej Pani Urszula Koszutska. Konferencję swoją obecnością uświetniła Prezydent Miasta Pani Małgorzata Mańka ? Szulik, która w słowie wstępnym podkreśliła wagę doradztwa zawodowego dla uczniów oraz dostrzegła szereg działań w tym zakresie organizowanych na terenie miasta. W programie konferencji znalazło się wystąpienie Pani Magdaleny Lipiak przedstawicielki METIS w Katowicach pt. ?Program Działań Wspierających?, która zaprezentowała jak powinno być realizowane wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów gimnazjum pod kątem prowadzenia poradnictwa zawodowego. Omówiła podstawę prawną, wymaganą dokumentację, jak
i konkretne możliwości działań kierowanych do uczniów i rodziców. Uczestnicy konferencji zostali też wyposażeni w materiały szkoleniowe z tego zakresu.

Z kolei przedstawiciel zabrzańskiego Urzędu Pracy Pan Henryk Mydlarz wprowadził słuchaczy w świat danych dotyczących lokalnego rynku pracy oraz problemów z jakimi spotykają się w swojej pracy doradcy zawodowi
w prezentacji multimedialnej ?Sieć szkolnictwa a lokalny rynek pracy?.

Po raz pierwszy do współpracy została zaproszona Politechnika Śląska. Pani Katarzyna Tobór-Osadnik w swoim wystąpieniu ?Przedsiębiorczość studentów w oparciu o badania przeprowadzone w Katedrze Zarządzania Inżynierii Bezpieczeństwa? przedstawiła oczekiwania pracodawców  wobec młodzieży studiującej  oraz dane dotyczące przedsiębiorczości i  poziomu umiejętności kluczowych wymaganych na współczesnym rynku pracy.

Wystąpienia gości podsumowała Koordynator Pracowni Poradnictwa Edukacyjno ? Zawodowego Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej, Pani Beata Lisowska.Rozwinięty został nieprzypadkowy tytuł spotkania ?Mistrzowie Strategii?. Zgodnie z myślą zawartą w tytule system działań wobec młodzieży powinien być spójny, mieć charakter przemyślanej strategii bliskiej praktycznemu działaniu oraz co ważne, doradca zawodowy powinien uświadamiać znaczenie wyborów i decyzji edukacyjnych i zawodowych już na wczesnym etapie kształcenia i uczyć strategicznego myślenia.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem pedagogów, była okazją do wymiany doświadczeń i kolejnym udanym przedsięwzięciem w ramach wsparcia metodycznego szkolnych doradców zawodowych.

Poprawiony (środa, 02 listopada 2011 11:57)

 

postheadericon Konferencja w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
maj zaszczyt zaprosi:DYREKTORW, DORADCW ZAWODOWYCH, PSYCHOLOGW
I PEDAGOGW SZKOLNYCH, WYCHOWAWCW  KLAS, NAUCZYCIELI


do udziau w Konferencji pt.

?MISTRZOWIE STRATEGII?

organizowanej we wsppracy:
z Regionalnym Orodkiem Metodyczno ? Edukacyjnym Metis w Katowicach
w ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery 2011

w dniu 19 padziernika 2011 roku , godz. 11.00 ? 13.00

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14.10.2011r. w sekretariacie PPP, 032 370 22 40


Program Konferencji:

  • Przywitanie uczestnikw ? Urszula Koszutska, Dyrektor Poradni
  • Otwarcie Konferencji- Prezydent Miasta Magorzata Maka-Szulik
  • Wystpienia zaproszonych Goci
  • ?Program Dziaa Wspierajcych? - Magdalena Lipiak, METIS Katowice
  • ? Sie szkolnictwa a lokalny rynek pracy? ? Henryk Mydlarz,  PUP  w Zabrzu
  • ?Przedsibiorczo studentw w oparciu o badania przeprowadzone w KatedrzeZarzdzania Inynierii Bezpieczestwa, Katarzyna Tobr-Osadnik, Politechnika lska w Gliwicach
  • ?Mistrzowie Strategii ? ? Beata Lisowska, Poradnia Psychologiczno ?Pedagogiczna w Zabrzu
  • Catering Kawowy


Poprawiony (czwartek, 06 października 2011 10:23)

 

postheadericon Realizujemy rozporzdzenie o pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.

Kliknij aby zobaczy ca galeri

21 wrzenia 2011r. w naszej Poradni odbyo si szkolenie dla nauczycieli i pedagogw zabrzaskich gimnazjw na temat istoty zaburze dyslektycznych oraz formuowania dostosowa edukacyjnych dla uczniw ze zdiagnozowan dysleksj. Uczestnikw i prowadzce przywitaa Pani Dyrektor Urszula Koszutska, podkrelia wag wsppracy i wzajemnego korzystania z dowiadcze zawodowych szk i Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu.
Szkolenie skadao si z dwch czci; cz o istocie zaburze dyslektycznych prowadzia mgr Iwona Jaszczurowska, wieloletni pracownik PPP, pedagog z bogatym dowiadczeniem w pracy z uczniami dyslektycznymi. Cz dotyczc formuowania dostosowa edukacyjnych prowadzia mgr Stanisawa Stus, obecnie Dyrektor Zespou Szk Specjalnych nr 40 w Zabrzu. Pani Dyrektor Stanisawie Stus nale si szczeglne podzikowania, gdy szkolenia prowadzi spoecznie, zawsze jest gotowa dzieli si swoj wiedz i dowiadczeniem z nauczycielami, pedagogami i psychologami zabrzaskich szk i robi to z pasj.
W opinii uczestnikw szkolenie byo bardzo przydatne, szczeglnie ze wzgldu na realizacj rozporzdzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku o pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.
Organizatorem szkolenia bya mgr Alicja Pawlisz ? Opieczonek, psycholog, superwizor, odpowiedzialna za doradztwo metodyczno ? merytoryczne w PPP w Zabrzu.

Poprawiony (poniedziałek, 10 października 2011 13:23)

 

postheadericon Konferencja pod tytuem "Niezastpieni dziadkowie" w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu, ktra od wielu lat wspiera wychowawcz funkcj rodziny, przyczya si do Metropolitarnego wita Rodziny, w ramach ktrego nastpi inauguracja kampanii ?Postaw na rodzin.? Dziaania profilaktyczno ? edukacyjne skierowane bd do dziadkw i bab, ktrzy peni wan i niezastpion rol w ksztatowaniu postaw modych ludzi. Niewtpliwie ma to wpyw na ?pikno ycia rodzinnego?. Dlatego te:

Serdecznie zapraszamy na wielopaszczyznowe spotkania dla bab i dziadkw
pod hasem NIEZASTPIENI DZIADKOWIE
27.05.2011 r. do siedziby PPP

Wszystkich chtnych prosimy o zapisanie si w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu, ul. 3-go Maja 91 lub pod numerem telefonu 032271-19-51 i 883315363 do dnia 23 MAJA 2011 r. i o dokonanie wyboru zaj warsztatowych.
HARMONOGRAM

PANEL WYKADOWY

10.00 - 10.20 Rozpoczcie dnia pod hasem ?Niezastpieni dziadkowie? - sowo wstpne wygosi prezydent miasta Zabrze Magorzata Maka-Szulik, Marian Czochara - Przewodniczcy Rady Miejskiej.
10.10 ? ?Rola dziadkw w yciu rodziny? - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu Urszula Koszutska.
10.20 - ?Od niemowlaka do ??.. - najwaniejsze etapy rozwoju dziecka?. Prezentacja multimedialna - Boena Gogolin, Joanna Dorocicz, Sonia Skrtkowska
11.00 - ?Sodka i tusta czyli krtko o jedzeniu naszych milusiskich?. Wykad - Irena Pilch.

PANEL WARSZTATOWY

11.30 - 13.00 ?Ruch Rozwijajcy - wesoe baraszkowanie z dziadkami.? Metoda Weroniki Sherborne? - Joanna Spisak (patrz opis warsztatw)
11.30- 13.00 ? Jak liczy si uczuciami dziecka ??- Bogumia Gadysz (patrz opis warsztatw)
11.30 ? 13.00 ?Wsplne zabawy rodzinne? ? Jadwiga Dzbaska (patrz opis warsztatw)
11.30- 13.00 ?Rozwj poprzez zabaw ? czyli ksztatowanie charakteru dziecka? ? Sonia Skrtkowska (patrz opis warsztatw)
11.30- 13.00 ? Porady i konsultacje indywidualne.


1. Na zajcia warsztatowe prosimy o zabranie wygodnej odziey.
2. Na czas wykadw dla dziadkw, dzieci bd mogy przebywa i bawi pod opiek specjalistw.
3. Wszystkich chtnych prosimy o zapisanie si w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu, ul 3-go Maja 91 lub pod numerem telefonu 032271-19-51 i 883315363 DO DNIA 23 MAJA 2011 r. i o dokonanie wyboru zaj warsztatowych.

OPIS WARSZTATW

?Wsplne zabawy rodzinne? ? Jadwiga Dzbaska

Warsztat skierowany jest do dziadkw i opiekunw, a jego celem jest przypominanie rnych zabaw i gier uatwiajcych poznawanie siebie , wzmacniajcych wzajemne relacje poznanie , zainteresowanie innymi osobami, poznawanie nowych zabaw. Przewidywane efekty to umiejtno wsplnego bycia i dziaania w grupie, wyciganie wnioskw ? kojarzenia i czenia tematycznego, samodzielnego pokonywania trudnoci, uzupenianie brakw w wiadomociach. Przewidziany czas warsztatw to
1 1/2 godziny (w zalenoci od potrzeby czas moe by skrcony lub nieco wyduony)?Rozwj poprzez zabaw ? czyli ksztatowanie charakteru dziecka? ? Sonia Skrtkowska

Zabawa jest najbardziej efektywnym sposobem uczenia si dziecka, gdy angauje wszystkie zmysy, ksztatuje charakter i inteligencj emocjonaln. Proponuj przykady zabaw, w ktrych dzieci rozwijaj swj osobisty potencja, samowiadomo, ekspresj i intuicj, harmoni spoeczn (czyli umiejtno porozumiewania si z innymi, ycia w spoeczestwie i pracy w zespole), wraliwo, rado ycia, twrcze mylenie, empati i szacunek. Warsztat skierowany jest do RODZICW (OPIEKUNW) DZIECI W WIEKU 2-6 LAT (grupa 12os. ? 6rodzicw z dziemi).


?Jak liczy si uczuciami dziecka ??- Bogumia Gadysz

Czy nasze dziecko ma prawo by smutne, paka zoci si? Czy zawsze powinno by wesoe i szczliwe? Na te i inne pytania znajdziesz odpowied uczestniczc w powyszych warsztatach.


?Ruch Rozwijajcy - wesoe baraszkowanie z dziadkami.? Metoda Weroniki Sherborne ? Joanna Spisak

Metoda W.Sherborne zalecana jest wszystkim dzieciom. wiczenia daj im poczucie bezpieczestwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, buduj wizi grupowe i interpersonalne, stanowi element doskonaej zabawy z dzieckiem. Jej autorka w latach 60 opracowaa metod pod nazw "Ruch Rozwijajcy".
Metod W.Sherborne traktuje si czsto jako form niewerbalnego treningu interpersonalnego. Zajcia odbywaj si indywidualnie, bd grupowo i trwaj ok.30 minut. Partnerami dziecka bywaj czsto ich rodzice, dziadkowie. Dzieci nie s jednak przymuszane do uczestnictwa w zajciach. Proponowany terapeutyczny system wicze wywodzi si z okresu wczesnego dziecistwa z tzw. baraszkowania, ktre zawiera w sobie element bliskoci fizycznej i emocjonalnej. Jest to zdaniem autorki metody naturalna potrzeba dziecka do zaspakajania tych potrzeb, poprzez kontakt z osobami dorosymi.
Na zajcia koniecznie prosimy zaopatrzy si w wygodny strj sportowy pozwalajcy na baraszkowanie z dzieckiem na pododze.

Poprawiony (czwartek, 21 kwietnia 2011 06:57)

 
Więcej artykułów…