Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Dyrektorzy i Nauczyciele Szk Gimnazjalnych

Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza nauczycieli szk gimnazjalnych do udziau w warsztatach, ktre odbd si 10.10.2012r. w PPP w Zabrzu w godzinach 15-18.

Tematyka zaj dotyczy bdzie zagadnienia motywacji i pozytywnego nastawienia do nauki.

Zainteresowane osoby prosimy o zapisy, najpniej do dnia 09.10.2012r., u prowadzcych (mgr Zuzanna Bizuk, mgr Sawomir Piwowarek), bd w Rejestracji PPP w Zabrzu.

 

postheadericon Dyrektorzy i Nauczyciele Szk Podstawowych

Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza nauczycieli szk podstawowych do udziau w warsztatach, ktre odbd si 02.10.2012r. w PPP w Zabrzu w godzinach 15-18.

Tematyka zaj dotyczy bdzie zagadnienia motywacji i pozytywnego nastawienia do nauki.

Zainteresowane osoby prosimy o zapisy, najpniej do dnia 01.10.2012r., u prowadzcych (mgr Zuzanna Bizuk, mgr Sawomir Piwowarek), bd w Rejestracji PPP w Zabrzu.

 

postheadericon Do Dyrektorw zabrzaskich szk i placwek owiatowych

Pracownia Poradnictwa Edukacyjno ? Zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu zaprasza szkolnych doradcw zawodowych (lub osb zajmujcych si t problematyk na terenie szkoy) na spotkanie metodyczne  w dniu 26.09.2012 roku o godz. 12.00.

Jednoczenie informujemy, i spotkania metodyczne doradcw bd odbyway si w kad 3 rod miesica. Harmonogram najbliszych spotka:

  17.10.2012 r. godz. 12.00

  21.11.2012 r. godz. 12.00

  19.12.2012 r.  godz. 12.00

 

Indywidualne dyury dla szkolnych doradcw odbywaj  si po wczeniejszym zgoszeniu w poniedziaki od godz. 13.00-16.00.

Koordynator Pracowni : mgr Beata Lisowska

Serdecznie zapraszam

Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

Poprawiony (środa, 19 września 2012 09:24)

 

postheadericon Zabrzaskie szkoy i placwki owiatowe

Informujemy uprzejmie, e w biecym roku szkolnym spotkania konsultacyjno ? superwizyjne dla pedagogw, psychologw, nauczycieli, wychowawcw bd odbyway si w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej we wtorki: indywidualne o godzinie 8.00 i 9.00, grupowe od 10.00 ? 13.00. Spotkania bd suyy omawianiu / konsultowaniu biecych spraw z obszaru pedagogiki szkolnej oraz pomocy psychologiczno ? pedagogicznej. Spotkania bdzie prowadzi mgr Alicja Pawlisz ? Opieczonek.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich pedagogw, psychologw, nauczycieli, wychowawcw zabrzaskich szk i placwek.

W tym roku szkolnym istnieje rwnie moliwo zaproszenia konsultantw szk
i placwek na poradnictwo w rodowisku pracy pedagogw, psychologw, nauczycieli, po wczeniejszym, pisemnym zgoszeniu.

yczc spokojnej i satysfakcjonujcej pracy zapraszamy do wsplnych dziaa zarwno na terenie Poradni jak i szkoy.

 

 

Z powaaniem

mrg Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

postheadericon 10 wrzenia ? wiatowy Dzie Zapobiegania Samobjstwom

alt

Czsto syszymy, e ludzie, ktrzy mwi o zamiarze popenienia samobjstwa, naprawd tego nie zrobi. Powoduje, to e nasza czujno i wraliwo zostaje upiona. Jednak wszystkie deklaracje i groby powinny by zawsze powanie traktowane.

Jeli podejrzewasz, e kto z Twojego towarzystwa jest z grupy ryzyka popenienia samobjstwa zwr si o pomoc.

Urszula Koszutska

Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu


Zachcam do przeczytania artykuu naszego pracownika mgr Bogumiy Dziedziul.


Samobjstwa...dlaczego???

Bogumia Dziedziul * PEDAGOG

,,Nie ma w yciu beznadziejnych sytuacji,

s tylko ludzie, ktrzy stali si bezradni wobec nich"

Clark Boot Luce.


Oby ten krtki artyku dotyczcy samobjstw, nie przytumi Waszej wraliwoci. Prosz doczytajcie go do koca.


W dzisiejszym wiecie, gdy wartoci yciowe ulegy zmianie, a rodzina traci na swym znaczeniu, gdzie brak oparcia wrd bliskich i trudno jest y, czciej dochodzi do rozstania z yciem.


Wedug encyklopedii ,,samobjstwo" - to celowe zachowanie samodestrukcyjne prowadzce do mierci biologicznej. Po raz pierwszy wyrazu ,,samobjstwo" (Suicie) uy Sir Thomas Brown w 1634 r. opisujc mier Katona. W 1755 r. termin ten pojawi si w ,,Sowniku doktora Johnsona" a w Polsce w XVII w. w sowniku Lindego (okoo 250 lat temu uyto sformuowania ,,morderstwo popenione na sobie"). Samobjstwo moe mie charakter gwatowny lub stopniowy. T. Mitchel Anthony uwaa, ze samobjstwo nie jest problemem, samobjstwo jest symptomem problemw, sytuacji, ktrych nie umiemy rozpozna i rozwiza. Autor ten uwaa, e samobjstwo to problem z poczuciem wasnej wartoci, z nieumiejtnoci radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


Przyczyna samobjstwa nigdy nie jest jedna - zawsze jest wiele czynnikw ,,skadajcych si na obraz samobjcy". Nieco inne s czynniki popeniania samobjstw przez osoby penoletnie, dorose, a inne przez nastolatkw. W przypadku dzieci i modziey E. Ringel uwaa, e ,,samobjstwa uczniw (...) s sum wszystkich frustracji, ktre taki chopak czy dziewczyna jeszcze prawie dzieci dotychczas przeyli, i ktre pchny ich do tego ostatecznego kroku". Autor podkrela, e gwnym czynnikiem jest strach. Strach przed wiatem, przed szko, przed rodzicami, strach przed tym, e si nie sprawdzi, e ,,go" lub ,,j." skrytykuj, wymiej, wykpi. Powszechnie uwaa si, e pierwsze lata ycia maj decydujce znaczenia dla wyksztacenia u przyszego czowieka postawy afirmujcej bd negujcej ycie. Ale nie tylko, bo w pniejszych ,,szkolnych latach" rwnie wane jest, aby mody czowiek czu si akceptowany przede wszystkim przez rodzicw i rwienikw. (Mitchel Anthony uwaa, e aby dziecko zachowao poczucie wasnej wartoci na kade sowo karcce ze strony rodzicw lub nauczycieli powinno usysze 4 sowa pochway, a na negatywne sowa ze strony kolegw 11 sw pozytywnych afirmacji).


SYMPTOMY, ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Chci pozbawienia si ycia towarzysz czsto tzw. demonstracje samobjcze, ktre mog by prawdziwe lub rzekome (jest to tzw. ,,woanie" o pomoc, o uwag, o zainteresowanie). Bardzo wane jest zrozumienie, yczliwo i powane potraktowanie pewnych symptomw. Osoby, ktre dotkna mier samobjcza kogo bliskiego, nigdy nie mylay, e moe je to spotka i bardzo czsto nie zauwaay nic, co wskazywaoby na jakie problemy pniejszej ofiary. Czsto jest tak dlatego, e niekiedy objawy s mao wyrane, a my nie potrafimy dostrzec gdy samobjcy mwi o mierci, czasem nawet sygnalizuj otoczeniu jak to chc zrobi. Bywa to ,,puszczane mimo uszu" i lekcewaone. Tym bardziej, e prawnie kady z nas mwi ,,mam doa", ,,tego nie przeyj", ,,duej ju tak nie mog", ,,nie mam juz sity". Takie wypowiadane zdania powoduj, e nasze otoczenie obojtnieje, a woanie o pomoc przechodzi bez echa. Jednak te sowa - zwaszcza gdy si powtarzaj powinny obudzi nasz uwag, bo jest to WOANIE o pomoc. Czasem rodzice syszc z ust dziecka ,,juz nie bdziecie mieli ze mn kopotw" uwaaj, e jest to zapowied poprawy, zapowied zachowa przemylanych u swojego dziecka. Dlatego tak wany jest nastrj, intonacja gosu modego czowieka wypowiadajcego i te i tym podobne zdania. Czsto osoba mylca o samobjstwie wysya ,,zaszyfrowane" rozpaczliwe woanie o pomoc. Nawet arty modych ludzi dotyczce cmentarza, pogrzebu, mierci, aoby czy tzw. czarny humor, mog rwnie sygnalizowa zamiar popeniania samobjstw i zazwyczaj s przejawem cierpienia i nie radzenia sobie z problemami. Niepokojcym sygnaem samobjstwa mog by pewne zachowania: rozdawanie swoich ubra, rzeczy, przedmiotw, porzdkowanie spraw, szukanie ,,pojednania" z dawnymi nieprzyjacimi.


Czsto zmianie ulegaj zwyczaje i zachowania nastolatka, ktre przejawiaj si m. in.:

?w iloci spoywanego pokarmu (za duo albo za mao),

?w iloci snu (bezsenno lub wyduenie snu),

?w wygldzie zewntrznym (brak dbaoci o wygld),

?w odchodzeniu od ycia towarzyskiego (im wiksza izolacja jednostki tym widmo samobjstwa blisze),

?w zmianach w zachowaniu: osoba agodna, spokojna, bywa haaliwa, nerwowa, wybuchowa. Czasem osoba towarzyska staje si odludkiem preferujcym samotno.


T. Mitchel Antony uwaa, e cho dzieci i modzie niechtnie si przyznaj do tego, najbardziej potrzebuj ze strony rodzicw akceptacji, mioci, aprobaty, uwagi, zrozumienia. Suchajc i obserwujc modszych ludzi (pomimo, e ,,graj", ,,udaj" i s kim innym w domu, kim innym w szkole, kim innym wrd kolegw), mona wysnu wniosek, e dla wielu nastolatkw cae ycie to ,,dno". E. Ringel apeluje ,,wychowujcie ludzi zadowolonych? z ycia, dla ktrych jest ono nie ciarem a radoci". Mody czowiek, bdcy w trudnej sytuacji potrzebuje kogo, kto go wysucha, kogo yczliwego nie oceniajcego go i nie mwicego, e jego problemy to drobiazg i ? wszystko si jako uoy".

Poprawiony (wtorek, 11 września 2012 06:35)

 
Więcej artykułów…