Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowepostheadericon Erasmus+

W zwizku z planowanym wyjazdem drugiej grupy modziey na miesiczne praktyki zawodowe do Saint Etienne we Francji w ramach Programu Erasmus+, 08.02.2017r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyo si spotkanie z uczniami celem przygotowania psychologicznego modziey do pobytu w obcym kraju. W spotkaniu uczestniczyo 20 uczniw z czterech zabrzaskich szk ponadgimnazjalnych.

Poprawiony (poniedziałek, 13 lutego 2017 12:39)

 

postheadericon Oferta dla Szkół


Poprawiony (środa, 15 listopada 2017 16:47)

 

postheadericon "Patrzę, widzę, rozumiem, pomagam"

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu zaprasza do udziału w przeglądzie teatralnym pt. "Patrzę, widzę, rozumiem, pomagam" organizowanym dla młodzieży szk podstawowych i gimnazjalnych. Przegląd odbywa si w ramach podjętego projektu, którego głównym celem jest uwrażliwienie młodzieży na problemy swoich rówieśników, rozwijanie kompetencji społecznych, empatii i promowania zachowa sprzyjających zdrowemu i satysfakcjonującemu życiu oraz radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.

Szczegółowe informacje s zawarte w regulaminie dostępnym jest tutaj regulamin


Koordynatorzy projektu: mgr Marzena Szczerbicka-Grzybowska, mgr Bożena Kisielewska


Poprawiony (środa, 15 listopada 2017 16:50)

 

postheadericon Szanowni Pastwo Dyrektorzy Szkół


Poprawiony (czwartek, 16 listopada 2017 06:34)

 

postheadericon Budowa Cyfrowych Usług Wsplnych dla Interesariuszy Miasta Zabrze


W związku z akcesem Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Zabrzu
do projektu Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla Interesariuszy Miasta Zabrze
zwracamy si z prośbą do osób korzystających z usług naszej placówki, o wypełnienie ankiety.
Ankiet należy wypełnić do dnia 12.02.2017 r.
Link do ankiety znajduje si poniżej.Z gry serdecznie dziękujemy
Dyrektor Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabrzu
Urszula KoszutskaPoprawiony (czwartek, 16 listopada 2017 06:37)

 
Więcej artykułów…